Tin tức

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghệ Môi Trường Hợp Nhất tất bật chuẩn bị hồ sơ báo cáo quan trắc 6 tháng cuối năm cho khách hàng
Ngày 18/8/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường có công văn số 3458/BTNMT-TC đề nghị sửa đổi Thông tư số 218/2010/TT-BTC ngày 29/12/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) 2014 số 55/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN) khóa XIII, kỳ họp thứ 7, thông qua ngày 23/6/2014 và thay thế Luật BVMT số 52/2005/QH11
Để doanh nghiệp nắm vững toàn bộ các quy định pháp luật về lĩnh vực môi trường, chủ động hơn trong kế hoạch quản lý môi trường của cơ sở. Công ty Môi Trường Đại Việt gửi đến quý khách hàng “ Sổ tay môi trường” thống kê các thủ tục môi trường cơ bản nhất mà cơ sở phải thực hiện trước và sau khi đi vào hoạt động.
Báo cáo giám sát môi trường là báo cáo kết quả quan trắc số liệu của mỗi công ty giúp cho mỗi công ty ngăn chặn được những vấn đề ô nhiễm và đưa ra giải pháp xử lý môi trường. Đối tượng thực hiện: Tất cả các cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh tập trung cần báo cáo giám sát môi trường. Tần suất thực hiện: 2 - 4 lần/năm.
Theo điều 18, điều 19, điều 24 - Luật bảo vệ môi trường quy định: Các doanh nghiệp phải thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường (DTM), DTM bổ sung hoặc cam kết bảo vệ môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường (nếu doanh nghiệp đã đi vào hoạt động mà chưa có DTM hay cam kết) trong suốt quá trình chuẩn bị đầu tư, xây dựng và hoạt động của dự án... Các báo cáo này như một tấm giấy thông hành cho bất kỳ dự án nào trước khi đầu tư, xây dựng & vận hành.
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử, ngày 31/5/2016, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã phê duyệt Kế hoạch số 06/KH-BTNMT về việc triển khai việc xử lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường mạng tại Bộ. Theo đó từ ngày 01/9/2016, tất cả các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện xử lý văn bản và hồ sơ công việc (không mật) qua mạng thông tin điện tử, nhằm tăng cường cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp; thực hiện vận hành Chính phủ điện tử tại Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Về các vấn đề cụ thể, hai Bộ cũng thống nhất đề nghị Thủ tướng Chính phủ để thực hiện các nhiệm vụ cấp bách liên quan đến quản lý đất đai; tăng cường hệ thống quan trắc môi trường; nâng cao năng lực dự báo khí tượng thủy văn; quy hoạch và điều tra về biển và hải đảo; và tập trung triển khai sớm các dự án mục tiêu cấp bách ứng phó với biến đổi khí hậu;…
đối tác
đối tác
đối tác
đối tác
đối tác
đối tác
2016 Copyright © moi truong hop nhat. All rights reserved. Web Design by Nina.vn

Tên: Kinh doanh

Điện thoại: 0938.857.768 - Ms. Thúy

Email: caothuy.hopnhat@gmail.com

Tên:

Điện thoại:

Email:

Tên: Kỹ thuật

Điện thoại: 0938.089.368 - Mr. Vũ

Email: thanhvu06mt@gmail.com