Hotline 1: 0938.857.768

Hotline 2: 0938.089.368

6 yếu tố cốt lõi trong quá trình lập ĐTM


5028 Lượt xem - Update nội dung: 24-02-2020 09:57

Lập đtm là giai đoạn quan trọng mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng bắt buộc thực hiện trước khi đi vào vận hành hệ thống chính thức. Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn về loại hồ sơ này không phải bất kỳ ai cũng hiểu biết cặn kẽ. Dưới đây là 6 yếu tố quý định trong quá trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường được công ty xử lý môi trường Hợp Nhất tổng hợp.

yếu tố cốt lõi lập ĐTM

Về điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội

Về điều kiện tự nhiên

Là bao gồm những đối tượng, hiện tượng có thể bị tác động trực tiếp bởi dự án. Khi lập đtm cần trình bày đặc trưng khí hậu có liên quan đến dự án hoặc có thể sử dụng để làm căn cứ liên quan đến ĐTM. Một số yếu tố điều kiện tự nhiên như nhiệt độ không khí, độ ẩm, vận tốc gió, tần suất, nắng, bức xạ, lượng mưa,… có nêu rõ số liệu, nguồn tài liệu tham khảo.

Trong đó, cần chú trọng cũng như đề cập và mô tả chi tiết môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp như môi trường không khí tiếp nhận nguồn khí thải, nguồn nước tiếp nhận trực tiếp của dự án liên quan đến đất, trầm tích và hệ sinh vật chịu ảnh hưởng trực tiếp từ chất thải này.

Về điều kiện kinh tế - xã hội

Bao gồm những hoạt động kinh tế then chốt như công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, khai khoáng, du lịch, thương mại hoặc những vấn đề khác như dân số, dân tộc, tôn giáo, vị trí, di tích lịch sử, khu dân cư, khu đô thị,…có thể chịu tác động trực tiếp từ dự án. Vì thế mà những số liệu về kinh tế - xã hội phải được cập nhật kịp thời ĐTM trên cơ sở dự án hoặc cơ quan tư vấn, khảo sát, bổ sung kết hợp số liệu này.

Giai đoạn đánh giá tác động môi trường của dự án

Đánh giá tác động môi trường và đặc biệt là đánh giá những tác động liên quan đến điều kiện tự nhiên – xã hội. Những đánh giá này được thể hiện một cách cụ thể, khách quan, chi tiết. Đây được hiểu là cách đánh giá định tính, định lượng cũng như tiết các thành phần ô nhiễm theo các phương pháp tính toán cụ thể nhất.

Ngoài ra, việc đánh giá tác động môi trường là quá trình thể hiện rõ nguồn gây tác động liên quan đến chất thải như tải lượng, nồng độ bằng những thông số đặc trưng để có thể so sánh với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hoặc không gian, thời gian phát sinh nguồn thải.

yếu tố cốt lõi trong lập ĐTM

Xem thêm về cách gia hạn giấy phép xả thải vào nguồn nước!

Phương pháp thực hiện ĐTM

Một số phương pháp thường sử dụng để lập ĐTM:

+ Phương pháp liệt kê, nhận dạng

+ Phương pháp phân tích hệ thống

+ Phương pháp đánh giá nhanh

+ Phương pháp so sánh

+ Phương pháp cân bằng vật chất

+ Phương pháp dự báo

+ Phương pháp khác: đo đạc, phân tích và tổng hợp tài liệu

Phương pháp liệt kê, nhận dạng được sử dụng thường xuyên trong ĐTM kết hợp với một số phương pháp khác như dự đoán, đánh giá, đo đạc, phân tích và tổng hợp tài liệu.

Phương pháp này bao gồm 2 loại chính:

+ Bảng liệt kê mô tả: là cách liệt kê các thành phần môi trường cần nghiên cứu cùng với các thông tin về đo đạc, dự đoán, đánh giá.

+ Bảng liệt kê đơn giản: cách tổng hợp tất cả các thành phần môi trường cần nghiên cứu có khả năng bị tác động.

- Ưu điểm:

+ Đây là phương pháp đơn giản, dễ hiểu, dễ sử dụng;

+ Cần thiết và có ích trong bước đánh giá sơ bộ về tác động đến môi trường;

+ Có ích trong điều kiện hoàn cảnh không có điều kiện về chuyên gia, số liệu hoặc kinh phí để thực hiện ĐTM một cách đầy đủ.

Phương pháp này được áp dụng nhiều trong chương 3 của báo cáo, vận dụng để liệt kê tất cả các nguồn thải gây ra bởi Dự án và liệt kê tất cả các đối tượng bị tác động do Dự án gây ra.

Biện pháp phòng ngừa và ứng phó với các sự cố môi trường

Biện pháp phòng ngừa được xây dựng dựa trên những tác động xấu đến các đối tượng tự nhiên và kinh tế - xã hội bắt buộc phải kèm theo những biện giảm thiểu tương ứng. Mỗi một biện pháp phải nêu rõ lý do, ưu/nhược điểm, mức độ khả thi hoặc hiệu suất xử lý.

Ngoài ra, mỗi biện pháp phải được cụ thể hóa cũng như phải thể hiện được tính khả thi, nêu rõ không gian, thời gian và hiệu quả xử lý của biện pháp.

yếu tố cốt lõi lập ĐTM

Giám sát môi trường

Quá trình có quy định rõ với dự án phát sinh nước thải, khí thải gây ra nhiều tiềm ẩn gây ô nhiễm môi trường thì nhất định phải lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động và liên tục. Hệ thống này giúp cách thức hóa tối ưu quá trình theo dõi lưu lượng, thông số ô nhiễm cũng như phát hiện kịp thời những sự cố phát sinh.

Giám sát môi trường được tiến hành trong suốt quá trình chuẩn bị dự án từ giai đoạn xây dựng, vận hành cho đến việc tháo dỡ, đóng cửa hoặc cải tọa và bảo trì – bảo dưỡng hệ thống của dự án.

Tham vấn ý kiến chuyên gia

Chuyên gia là 01 thành viên của Hội đồng thẩm định (hoặc có thể không nằm trong Hội đồng thẩm định nhưng phải có chuyên môn phù hợp với dự án, số chuyên gia lấy ý kiến không quá 03 người). Tham khảo quy định tại điểm b, khoản 1, điều 7 Thông tư 25/2019/TT-BTNMT.

Chuyên gia được lấy ý kiến do cơ quan thẩm định quyết định (khoản 5, điều 1, NĐ 40/2019/NĐ-CP). Chuyên gia được lấy ý kiến thường là GS, PGS, GV (học hàm TS) có kinh nghiệm thực tiễn, nghiên cứu nhiều năm trong lĩnh vực thuộc phạm vi liên quan đến dự án. Thời gian lấy ý kiến chuyên gia tối đa là 07 ngày làm việc kế từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến kèm theo ĐTM dự án.

Ý kiến từ chuyên gia chỉ là những nhận xét, đánh giá, đề xuất và kiến nghị làm rõ hơn về những nội dung báo cáo hoàn thành đánh giá tác động môi trường của dự án để cơ quan thẩm định tổng hợp, xem xét phê duyệt hoặc không phê duyệt ĐTM. Không có ảnh hưởng việc thuyết phục Hội đồng thẩm định thông qua hay không.

bấm theo dõi môi trường hợp nhất
Để Lại Câu Hỏi

Bài viết khác
(08:28 05-12-2022)
Hợp Nhất - Công ty chuyên các dịch vụ về tư vấn, lập báo cáo quan trắc môi trường theo định kỳ. Cam kết tư vấn, ...
(13:47 17-11-2022)
Khi xin cấp giấy phép môi trường thì bạn nên chú ý đến những căn cứ quy định, thủ tục hồ sơ và nội dung như ...
(17:06 03-11-2022)
Đăng ký môi trường là thủ tục hồ sơ môi trường quan trọng của các dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, ...
(12:00 25-10-2022)
Giấy phép môi trường là gì? Có các loại giấy phép môi trường nào? Tùy thuộc vào quy mô, công suất, mà doanh nghiệp ...
(10:16 17-10-2022)
Theo Luật mới có hiệu lực từ năm 2022 thì cơ sở, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục hồ sơ môi trường nào? ...
(08:22 30-09-2022)
Dịch vụ tư vấn lập ĐTM dự án, viết báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án cho doanh nghiệp hoạt động ở ...
Về đầu trang