Hotline 1: 0938.857.768

Hotline 2: 0938.089.368

Các thông tư, nghị định liên quan tới luật môi trường


4576 Lượt xem - Update nội dung: 29-04-2020 08:43

Để giúp Quý Doanh nghiệp chủ động tìm hiểu và hỗ trợ một cách tốt nhất, Công ty môi trường Hợp Nhất gửi đến bạn một số thông tư, nghị định liên quan tới luật môi trường.

Những văn bản dưới đây được Hợp Nhất triển khai và thực hiện đối với tất cả các loại hồ sơ môi trường hoặc đối chiếu, so sánh đối với các tiêu chuẩn với nước thải, khí thải đang hiện hành.

Hồ sơ môi trường và các văn bản pháp luật liên quan

Đánh giá tác động môi trường

 • Luật BVMT số 55/2014/QH13.
 • Nghị định 40/2019/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường.
 • Thông tư 27/2015/TT-BTNMT: Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Tư vấn luật môi trường

Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

 • Luật BVMT số 55/2014/QH13.
 • Thông tư 43/2015/TT-BTNMT: Báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường.
 • Thông tư 31/2016/TT-BTNMT: Quy định BVMT CCN, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Báo cáo hoàn thành các công trình BVMT

 • Luật BVMT số 55/2014/QH13.
 • Nghị định 40/2019/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường.
 • Thông tư 27/2015/TT-BTNMT: Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Giấy phép xả thải/Hồ sơ khai thác nước ngầm

 • Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13.
 • Căn cứ Nghị định 201/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước.
 • Thông tư 27/2014/TT-BTNMT quy định khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ môi trường: cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước

Bộ quy chuẩn - Tiêu chuẩn về môi trường

Quy chuẩn – Tiêu chuẩn về nước thải

 • QCVN 62-MT:2016/BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi.
 • QCVN 60-MT:2015/BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sản xuất cồn nhiên liệu.
 • QCVN 13-MT:2015/BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm.
 • QCVN 12-MT:2015/BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy.
 • QCVN 11-MT:2015/BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản.
 • QCVN 10-MT:2015 quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển.
 • QCVN 09-MT:2015/BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất.
 • QCVN 08-MT:2015/BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.
 • QCVN 01-MT:2015/BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên.
 • QCVN 52:2013/BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp sản xuất thép.
 • QCVN 47:2012/BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc thủy văn.
 • QCVN 40:2011/BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.
 • QCVN 39:2011/BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dùng cho tưới tiêu.
 • QCVN 38:2011/BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt bảo vệ đời sống thủy sinh.
 • QCVN 29:2010/BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và kho xăng dầu.
 • QCVN 28:2010/BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế.
 • QCVN 25:2009/BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của bãi chôn lấp CTR.
 • QCVN 02:2009/BYT quy định chi tiết quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt.
 • QCVN 01:2009/BYT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước uống.
 • QCVN 14:2008/BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

Tư vấn luật môi trường

Quy chuẩn – Tiêu chuẩn về khí thải

 • QCVN 05:2013/BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.
 • QCVN 51:2013/BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất thép.
 • QCVN 46:2012/BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc khí tượng.
 • QCVN 30:2010/BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải công nghiệp.
 • QCVN 06:2009/BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh.
 • QCVN 23:2009/BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất xi măng.
 • QCVN 22:2009/BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp nhiệt điện.
 • QCVN 21:2009/BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hóa học.
 • QCVN 20:2009/BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ.
 • QCVN 19:2009/BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.
 • QCVN 02:2008/BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt CTR y tế.

Tiêu chuẩn – Quy chuẩn về chất thải nguy hại

 • QCVN 50:2013/BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước thải.
 • QCVN 41:2011/BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đồng xử lý CTNH trong lò nung xi măng.
 • QCVN 07:2009/BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng CTNH.
 • TCVN 6707:2009 quy định chất thải nguy hại – dấu hiệu cảnh báo.
bấm theo dõi môi trường hợp nhất
Để Lại Câu Hỏi

Bài viết khác
(08:28 05-12-2022)
Hợp Nhất - Công ty chuyên các dịch vụ về tư vấn, lập báo cáo quan trắc môi trường theo định kỳ. Cam kết tư vấn, ...
(13:47 17-11-2022)
Khi xin cấp giấy phép môi trường thì bạn nên chú ý đến những căn cứ quy định, thủ tục hồ sơ và nội dung như ...
(17:06 03-11-2022)
Đăng ký môi trường là thủ tục hồ sơ môi trường quan trọng của các dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, ...
(12:00 25-10-2022)
Giấy phép môi trường là gì? Có các loại giấy phép môi trường nào? Tùy thuộc vào quy mô, công suất, mà doanh nghiệp ...
(10:16 17-10-2022)
Theo Luật mới có hiệu lực từ năm 2022 thì cơ sở, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục hồ sơ môi trường nào? ...
(08:22 30-09-2022)
Dịch vụ tư vấn lập ĐTM dự án, viết báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án cho doanh nghiệp hoạt động ở ...
Về đầu trang