Hotline: 1: 0938 857 768

Hotline: 2: 0938 089 368

Các thông tư, nghị định liên quan tới luật môi trường

3109 Lượt xem - 29-04-2020 08:43

Để giúp Quý Doanh nghiệp chủ động tìm hiểu và hỗ trợ một cách tốt nhất, Công ty môi trường Hợp Nhất gửi đến bạn một số thông tư, nghị định liên quan tới luật môi trường.

Những văn bản dưới đây được Hợp Nhất triển khai và thực hiện đối với tất cả các loại hồ sơ môi trường hoặc đối chiếu, so sánh đối với các tiêu chuẩn với nước thải, khí thải đang hiện hành.

Hồ sơ môi trường và các văn bản pháp luật liên quan

Đánh giá tác động môi trường

 • Luật BVMT số 55/2014/QH13.
 • Nghị định 40/2019/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường.
 • Thông tư 27/2015/TT-BTNMT: Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Tư vấn luật môi trường

Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

 • Luật BVMT số 55/2014/QH13.
 • Thông tư 43/2015/TT-BTNMT: Báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường.
 • Thông tư 31/2016/TT-BTNMT: Quy định BVMT CCN, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Báo cáo hoàn thành các công trình BVMT

 • Luật BVMT số 55/2014/QH13.
 • Nghị định 40/2019/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường.
 • Thông tư 27/2015/TT-BTNMT: Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Giấy phép xả thải/Hồ sơ khai thác nước ngầm

 • Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13.
 • Căn cứ Nghị định 201/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước.
 • Thông tư 27/2014/TT-BTNMT quy định khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ môi trường: cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước

Bộ quy chuẩn - Tiêu chuẩn về môi trường

Quy chuẩn – Tiêu chuẩn về nước thải

 • QCVN 62-MT:2016/BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi.
 • QCVN 60-MT:2015/BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sản xuất cồn nhiên liệu.
 • QCVN 13-MT:2015/BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm.
 • QCVN 12-MT:2015/BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy.
 • QCVN 11-MT:2015/BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản.
 • QCVN 10-MT:2015 quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển.
 • QCVN 09-MT:2015/BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất.
 • QCVN 08-MT:2015/BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.
 • QCVN 01-MT:2015/BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên.
 • QCVN 52:2013/BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp sản xuất thép.
 • QCVN 47:2012/BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc thủy văn.
 • QCVN 40:2011/BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.
 • QCVN 39:2011/BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dùng cho tưới tiêu.
 • QCVN 38:2011/BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt bảo vệ đời sống thủy sinh.
 • QCVN 29:2010/BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và kho xăng dầu.
 • QCVN 28:2010/BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế.
 • QCVN 25:2009/BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của bãi chôn lấp CTR.
 • QCVN 02:2009/BYT quy định chi tiết quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt.
 • QCVN 01:2009/BYT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước uống.
 • QCVN 14:2008/BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

Tư vấn luật môi trường

Quy chuẩn – Tiêu chuẩn về khí thải

 • QCVN 05:2013/BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.
 • QCVN 51:2013/BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất thép.
 • QCVN 46:2012/BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc khí tượng.
 • QCVN 30:2010/BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải công nghiệp.
 • QCVN 06:2009/BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh.
 • QCVN 23:2009/BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất xi măng.
 • QCVN 22:2009/BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp nhiệt điện.
 • QCVN 21:2009/BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hóa học.
 • QCVN 20:2009/BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ.
 • QCVN 19:2009/BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.
 • QCVN 02:2008/BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt CTR y tế.

Tiêu chuẩn – Quy chuẩn về chất thải nguy hại

 • QCVN 50:2013/BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước thải.
 • QCVN 41:2011/BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đồng xử lý CTNH trong lò nung xi măng.
 • QCVN 07:2009/BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng CTNH.
 • TCVN 6707:2009 quy định chất thải nguy hại – dấu hiệu cảnh báo.
Để lại bình luận

Bài viết khác
(14:56 15-04-2021)
Dịch vụ tư vấn lập ĐTM dự án, viết báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án cho doanh nghiệp hoạt động ở ...
(16:02 24-12-2020)
Hợp Nhất cung cấp dịch vụ làm thủ tục đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại chất lượng, uy tín. Cam ...
(15:57 24-12-2020)
Dịch vụ đăng ký, lập hồ sơ - thủ tục xin cấp giấy phép xả thải cho doanh nghiệp với chi phí tốt. Hỗ trợ lấy ...
(17:38 10-07-2020)
Công ty dịch vụ tư vấn, viết hồ sơ, lập kế hoạch bảo vệ môi trường cho doanh nghiệp. Quy trình thực hiện kế ...
(16:41 07-07-2020)
Hợp Nhất - Công ty chuyên các dịch vụ về tư vấn, lập báo cáo quan trắc môi trường theo định kỳ. Cam kết tư vấn, ...
(09:48 21-10-2021)
Phát triển ngành dệt nhuộm là một trong những mục tiêu quan trọng làm tăng giá trị kinh tế - xã hội nhưng lại trở ...
Tin tức

Công nghệ MBR trong xử lý nước thải

Ngày đăng: 04/05/2020 - 02:04 PM
Công nghệ xử lý nước thải MBR là phương pháp được ứng dụng rộng rãi trong XLNT tại các KCN, KĐT, khu dân cư,...với nhiều ưu điểm: ...

Làm sao để xử lý nguồn nước thải ô nhiễm?

Ngày đăng: 10/10/2019 - 11:48 AM
Ô nhiễm môi trường nói chung và nguồn nước nói riêng luôn là vấn đề lo ngại của toàn xã hội. Phải làm sao để xử lý triệt để ...

Xử lý nước thải quận 5

Ngày đăng: 11/10/2019 - 09:16 AM
Việc xả thải trực tiếp từ nước thải sinh hoạt, công nghiệp, bệnh viện, nhà hàng,… từ cống rãnh ảnh hưởng trực tiếp đến ...
Dự án

Nước thải chế biến thủy sản Bình Thuận

Ngày đăng: 15/10/2021 - 03:27 PM
Dự án thiết kế, lắp đặt - xây mới và vận hành hệ thống xử lý nước thải chế biến thủy hải sản công suất 400 m3/ngày đêm. ...

Dự án xử lý nước thải nha đam ở Long An

Ngày đăng: 15/10/2021 - 03:45 PM
Công ty môi trường Hợp Nhất là đơn vị “Thiết kế thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị hệ thống xử lý nước thải ...

Khu dịch vụ thương mại thủy sản Cảng cá Tam Quang

Ngày đăng: 24/04/2020 - 11:56 AM
Dự án cung cấp các trang thiết bị, thiết kế - thi công xây dựng hệ thống xử lý nước thải tại Khu dịch vụ thương mại thủy sản ...
Video
Về đầu trang