Hotline 1: 0938.857.768

Hotline 2: 0938.089.368

Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Chính sách quản lý môi trường tại các khu công nghiệp


1381 Lượt xem - Update nội dung: 11-08-2020 16:05

Đã kiểm duyệt nội dung

Cả nước ta hiện nay có khoảng 280 đã khu công nghiệp đang hoạt động, trong đó gần 90% KCN đã xây dựng và hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công nghiệp, mang lại nhiều điểm tích cực cho các công tác bảo vệ và xử lý môi trường.

Hệ thống pháp lý bảo vệ môi trường đối với các KCN

Với tổng số 280/375 KCN đã được quy hoạch và xây dựng đi vào hoạt động đang thu hút trên 9.114 dự án lớn nhỏ trong nước và khoảng 9.022 dự án có chủ đầu tư từ nước ngoài FDI. Tổng số vốn đầy tư đã được đăng ký lần lượt là khoảng 2 triệu tỷ VNĐ và 183.2 tỷ USD.

quản lý môi trường KCN

Tác động tích cực từ các KCN có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nền kinh tế xã hội trong thời kỳ chuyển giao của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hệ thống pháp lý về bảo vệ, xử lý môi trường đối với KCN đã được ban hành bao gồm:

 • Luật Xây dựng ban hành năm 2014
 • Luật Đầu tư ban hành năm 2014
 • Luật Bảo vệ môi trường ban hành 2014 và các chính sách, nghị định sửa đổi và bổ sung
 • Luật Tài nguyên nước ban hành năm 2012
 • Luật Đầu tư công ban hành năm 2019

Theo đó, đối với các KCN thì đến tháng 2/2020:

 • Chính phủ đã ban hành tất cả: 14 Nghị định; 17 Quyết định
 • Bộ TNMT ban hành: 54 Thông tư; 48 Quy chuẩn về kỹ thuật môi trường
 • Chính quyền ở các địa phương, tỉnh thành ban hành: 11 văn bản; 51 Nghị quyết; 212 quyết định và 42 chương trình.

Dấu hiệu tích tực trong công tác BVMT ở các KCN

Hàng năm, những con số thống kê cho thấy các KCN này đã phát sinh trên 4 triệu tấn chất thải rắn và gần 650.000 chất thải nguy hại. Với chính sách pháp lý BVMT chặt chẽ đối với các KCN này thì hiện nay công tác xử lý khí thải, nước thải và CTR đang được siết chặt và đã đạt được một số điểm sau:

 • 89.28% các KCN đi vào hoạt động đã xây dựng hệ thống XLNT tập trung
 • 100% doanh nghiệp đã có báo cáo ĐTM - đánh giá tác động môi trường
 • 87.6% KCN (khoảng 219 KCN) đã có hệ thống quan trắc nước thải tự động – liên tục

Có thể nói đây là một tín hiệu tích cực để hạn chế ô nhiễm môi trường và chống biến đổi khí hậu. Ngoài ra, Chính phủ cũng khuyến khích các doanh nghiệp phát triển theo định hướng kinh tế xanh, sử dụng các công nghệ - thiết bị và nguyên vật liệu thân thiện với môi trường.

Công ty tư vấn môi trường uy tín năm 2024

Để Lại Câu Hỏi

Bài viết khác
(11:56 13-04-2024)
Tùy thuộc vào các thông tin cụ thể của mỗi doanh nghiệp mà chúng ta có cách xác đinh doanh nghiệp đó thuộc đối ...
(09:17 12-04-2024)
Cơ chế chế biến thủy hải sản là ngành đặc thù có phát sinh nhiều nước thải nên cần phải làm giấy phép môi ...
(09:02 11-04-2024)
Dịch vụ xử lý nước thải thường đề cập đến các nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động của trạm xử lý nước thải. ...
(08:43 10-04-2024)
Một số vai trò có thể liệt kê như sau: Bảo vệ môi trường, tuân thủ các quy định, thu hồi tài nguyên, giảm thiểu ...
(08:31 09-04-2024)
Hiện nay, càng có nhiều chủ đầu tư chọn cách thuê đơn vị vận hành hệ thống xử lý nước thải sau khi họ đã hoàn ...
(09:32 08-04-2024)
Xét yếu tố nhạy cảm với môi trường của dự án đầu tư trong quá trình chuẩn bị lập hồ sơ môi trường là bước ...
TÌM KIẾM
Yêu cầu tư vấn
QUÉT MÃ ZALO OA
QR Code Zalo OA Môi trường Hợp Nhất
Về đầu trang
Hotline 0938.857.768