Hotline 1: 0938.857.768

Hotline 2: 0938.089.368

Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Công nghệ màng XLNT rỉ rác từ bãi chôn lấp


624 Lượt xem - Update nội dung: 24-11-2021 09:32

Đã kiểm duyệt nội dung

Thông thường những phương pháp xử lý hóa lý hoặc sinh học có thể loại bỏ phần lớn chất thải ô nhiễm từ nước thải rỉ rác nhưng hiệu quả ứng dụng của nó lại không cao. Và xử lý nước thải bằng công nghệ màng lọc kết hợp cùng quá trình xử lý sinh học ngày càng được ứng dụng phổ biến.

Nước thải rỉ rác từ bãi chôn lấp

Nước rỉ rác rất dễ bị biến đổi và chi phối bởi các yếu tố như tốc độ dòng chảy, chất lượng nước, lượng mưa, sự thay đổi thời tiết, loại chất thải và thành phần. Mỗi bãi chôn lấp sẽ khác nhau về thành phần dựa vào thời gian hoạt động. Những bãi chôn lấp cũ đặc trưng bởi tỷ lệ BOD/COD thấp và nồng độ NH3 lại khá lớn. Mối quan hệ giữa tuổi bãi chôn lấp và thành phần hữu cơ cung cấp một tiêu chí hữu ích để lựa chọn quy trình xử lý phù hợp.

Nước thải rỉ rác được hiểu là lượng nước thấm qua chất thải từ quá trình sinh hóa. Nó thường chứa lượng lớn chất hữu cơ (có thể hoặc không thể phân hủy sinh học) cùng với amoniac, kim loại nặng, muối vô cơ và hữu cơ được clo hóa. Việc loại bỏ chất hữu cơ dựa vào BOD, COD và amoni khỏi nước thải rỉ rác là điều kiện tiên quyết.

Hiện nay có một số phương pháp xử lý phổ biến như tái chế xử lý kết hợp với nước thải sinh hoạt, quá trình hiếu khí – kỵ khí và oxy hóa hóa học, hấp phụ, kết tủa, keo tụ, tạo bông, lắng, tuyển nổi và tách khí. Trong nhiều năm qua, phương pháp xử lý sinh học thông thường và hóa lý được đánh giá là những công nghệ thích hợp nhất để xử lý nước thải có cường độ ô nhiễm cao.

Kỹ thuật xử lý sinh học mang lại hiệu quả đối với COD, NH3 và kim loại nặng. Khi xử lý nước thải rỉ rác, các phương pháp hóa lý được coi là phù hợp để tái chế nước thải để loại bỏ hết chất hữu cơ.

Hiện nay, người ta thắt chặt các quy định, kiểm soát và quản lý bãi chôn lấp cản trở quá trình xử lý thông thường hiệu quả, khiến cho quy trình xử lý hiện tại không đạt tiêu chuẩn. Các phương pháp mới giúp giảm chi phí xử lý các chất ô nhiễm hoặc cải tiến theo các yêu cầu về sinh thái và kinh tế.

Công nghệ màng XLNT rỉ rác từ bãi chôn lấp

Cách XLNT nước thải rỉ rác bằng công nghệ màng

Vì sao người ta lại áp dụng quy trình màng vi lọc, siêu lọc, lọc nano và thẩm thấu ngược áp dụng đối với nước thải rỉ rác. Vi lọc là bước xử lý nước thải rỉ rác hiện đại hiệu quả trong loại bỏ chất keo tụ, chất lơ lửng. Còn trong xử lý sơ bộ bằng quy trình màng khác như UF, NF, RO hoặc kết hợp cùng việc xử lý hóa học.

UF có hiệu quả loại bỏ chất thải có trọng lượng phân tử lớn nhưng nó phụ thuộc vào chất lượng màng. Gần đây người ta chứng minh rằng, UF hiệu quả xử lý giống như thẩm thấu ngược trong việc loại bỏ chất gây ô nhiễm.

Vì những tính năng nổi bật mà người ta ngày càng áp dụng UF để xử lý sinh học sau XLNT bãi chôn lấp. Một số quy trình kết hợp như bùn hoạt tính, siêu lọc, oxy hóa hóa học cũng được thử nghiệm. Theo đó, UF giảm đến 50% chất hữu cơ. Do đó, UF cũng sử dụng thành công trong các hệ thống phản ứng sinh học màng phù hợp với quy mô và mức độ xử lý đạt được đối với nước thải.

Khi công nghệ màng kết hợp cùng bể phản ứng sinh học dẫn đến những cải tiến mới đối với môi trường. Hệ thống này với thiết kế nhỏ gọn với nồng độ sinh khối cao, lượng bùn tạo ra thấp với chất lượng nước thải đầu ra đạt chuẩn.

Trong khi đó, lọc nano trở thành cách tiếp cận mới, linh hoạt hơn để đáp ứng nhu cầu XLNT như kiểm soát tốt chất ô nhiễm hữu cơ, vô cơ và VSV có hại. Một trong những yêu cầu quan trọng khi dùng công nghệ màng là hiểm soát hiệu quả việc bám bẩn của màng. Việc tích tụ chất hữu cơ, vô cơ, chất hòa tan, hạt keo, hạt lơ lửng khiến cho quá trình bám bẩn ngày càng nghiêm trọng hơn.

Truy cập moitruonghopnhat.com để biết thêm nhiều cách xử lý nước thải khác!

Công ty tư vấn môi trường uy tín năm 2024

Để Lại Câu Hỏi

Bài viết khác
(08:44 23-04-2024)
Ngành chế biến mủ cao su có thuộc nhóm ngành gây ô nhiễm môi trường và phải lập giấy phép môi trường không
(10:43 22-04-2024)
Nhà máy sản xuất xi măng có thuộc nhóm ngành phải thực hiện giấy phép môi trường hay không? Để giúp doanh nghiệp ...
(10:19 20-04-2024)
Hệ thống xử lý nước thải có lưu lượng > 30m3 ngày đêm, ngoài việc thực hiện các quy định về quản lý nước ...
(14:30 19-04-2024)
Quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP nhằm đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động ...
(08:29 16-04-2024)
Cuộc khủng hoảng nước trên thế giới là một trong những vấn đề cấp bách nhất trong thời đại của chúng ta, với ...
(15:25 15-04-2024)
Những câu hỏi, thắc mắc về các thủ tục hồ sơ môi trường pháp lý của doanh nghiệp? Hồ sơ môi trường là yêu cầu ...
TÌM KIẾM
Yêu cầu tư vấn
QUÉT MÃ ZALO OA
QR Code Zalo OA Môi trường Hợp Nhất
Về đầu trang
Hotline 0938.857.768