Hotline 1: 0938.857.768

Hotline 2: 0938.089.368

Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Dịch vụ tư vấn môi trường cho trang trại chăn nuôi


177 Lượt xem - Update nội dung: 14-06-2023 14:18

Đã kiểm duyệt nội dung

Không riêng các ngành nghề sản xuất công nghiệp, trang trại chăn nuôi gia súc cũng cần thực hiện hồ sơ môi trường bởi đây là hoạt động có xả chất thải ra môi trường. Tuy nhiên hiện nay vẫn có rất nhiều chủ đầu tư dự án vì nhiều nguyên nhân khác nhau vẫn chưa thực hiện theo đúng quy định, dẫn đến việc bị xử phạt không đáng có. Công ty Môi trường Hợp Nhất luôn sẵn sàng đồng hành, cùng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Dưới đây là một số dịch vụ tư vấn môi trường cho trang trại chăn nuôi tại Hợp Nhất.

Dịch vụ tư vấn môi trường cho trang trại chăn nuôi

1. Dịch vụ tư vấn môi trường cho trang trại chăn nuôi

Trước tiên chúng ta cần hiểu chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô công nghiệp được xếp vào loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường ở mức III – nhóm gây ô nhiễm môi trường công suất nhỏ, có yếu tố nhạy cảm với môi trường.

Nghị định 08/2022/NĐ-CP được ban hành vào ngày 10.1.2022, quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT 2020, trong đó về việc chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô công nghiệp được quy định như sau:

CÔNG SUẤT

Lớn

Nhỏ

Trung bình

Từ 1000 đơn vị vật nuôi trở lên

Từ 100 đến dưới 1.000 đơn vị vật nuôi

Từ 10 đến dưới 100 đơn vị vật nuôi

Đối với dịch vụ tư vấn môi trường cho trang trại chăn nuôi có 2 trường hợp:

- Trường hợp 1: Đối với các trang trại chăn nuôi chưa đi vào hoạt động

Đối với trường hợp này, Hợp Nhất sẽ tư vấn doanh nghiệp thực hiện:

 1. Báo cáo đánh giá tác động môi trường.
 2. Đăng ký môi trường hoặc giấy phép môi trường.

- Trường hợp 2: Đối với các trang trại chăn nuôi đã đi vào hoạt động

Đối với trường hợp này, Hợp Nhất sẽ tư vấn doanh nghiệp thực hiện:

 1. Đăng ký môi trường hoặc giấy phép môi trường.
 2. Vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường.
 3. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm.

Dưới đây là một số thông tin cụ thể về các dịch vụ.

các loại hồ sơ môi trường cho doanh nghiệp

gọi nhanh hotline

1.1. Tư vấn thực hiện đăng ký môi trường

Đăng ký môi trường là việc chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực hiện đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước các nội dung liên quan đến xả chất thải và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư. (Theo Khoản 9, Điều 3, Luật BVMT 2020).

Theo Điều 49, Luật BVMT 2020, đối tượng phải đăng ký môi trường bao gồm:

a) Dự án đầu tư có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường;

b) Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường.

1.2. Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Theo Khoản 7, Điều 3, Luật BVMT 2020, đánh giá tác động môi trường là quá trình phân tích, đánh giá, nhận dạng, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư và đưa ra biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường.

Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho trang trại chăn nuôi là việc thu thập, xử lý các số liệu về khí tượng thủy văn, kinh tế xã hội, môi trường tại khu vực thực hiện dự án chăn nuôi heo.

1.3. Tư vấn thực hiện giấy phép môi trường

Đối với các trang trạng chăn nuôi thuộc đối tượng phải thực hiện giấy phép môi trường thì chủ đầu tư phải thực hiện GPMT theo quy định.

Giấy phép môi trường hiện nay đã tích hợp các hồ sơ môi trường trước đây như nước thải, khí thải, tiếng ồn, độ bụi, vận hành thử nghiệm. Ngoài ra, các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong giấy phép môi trường cũng cao hơn nhiều so với cam kết bảo vệ môi trường trước đây.

gọi nhanh hotline

1.4. Vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường

Theo Khoản 26, Điều 3, Luật BVMT 2020, vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải là việc vận hành nhằm kiểm tra, đánh giá hiệu quả và sự phù hợp với yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với công trình xử lý chất thải của chủ dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp.

Theo Khoản 2, Điều 46, Luật BVMT 2020, chủ dự án đầu tư có công trình xử lý chất thải quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, sau khi được cấp giấy phép môi trường, phải thực hiện vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải đồng thời với quá trình vận hành thử nghiệm toàn bộ dự án đầu tư hoặc cho từng phân kỳ đầu tư của dự án (nếu có) hoặc cho hạng mục công trình xử lý chất thải độc lập của dự án để đánh giá sự phù hợp và đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

Theo Khoản 6, Điều 31, Nghị định 08/2022/NĐ-CP, thời gian vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải được quy định như sau:

 • Từ 03 đến 06 tháng đối với trường hợp dự án là khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp và dự án đầu tư thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với công suất lớn (quy định tại Cột 3 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP).
 • Thời gian vận hành thử nghiệm đối với các dự án khác do chủ dự án đầu tư quyết định và tự chịu trách nhiệm nhưng không quá 06 tháng và phải bảo đảm đánh giá được hiệu quả của công trình xử lý chất thải theo quy định;
 • Trường hợp phải gia hạn quá trình vận hành thử nghiệm, chủ dự án đầu tư phải có văn bản thông báo, nêu rõ lý do gia hạn và thời gian gia hạn không quá 06 tháng. Đối với các dự án đầu tư có quy mô lớn, đầu tư theo từng giai đoạn, thời gian vận hành có thể được kéo dài theo quy định của cơ quan cấp phép.

1.5. Tư vấn lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ

Căn cứ vào Điều 66, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT, chủ dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng phải có GPMT và Đăng ký môi trường theo quy định phải lập Báo cáo công tác bảo vệ môi trường.

Như vậy đối với các trang trại chăn nuôi gia súc thuộc đối tượng lập GPMT và đăng ký môi trường buộc phải lập báo cáo công tác BVMT.

Thời gian nộp báo cáo công tác BVMT: Chủ đầu tư dự án gửi báo cáo công tác BVMT định kỳ hằng năm vào trước ngày 15.01 của năm tiếp theo.

Trên đây là những hồ sơ môi trường quan trọng của các trang trại chăn nuôi. Ở từng trường hợp cụ thể của dự án sẽ có hồ sơ và quy trình thực hiện khác nhau.Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong ngành môi trường, Công ty chuyên thực hiện hồ sơ môi trường cho nhiều doanh nghiệp, chúng đồng hành sát cánh cùng doanh nghiệp nhằm mục đích sau cùng là giúp doanh nghiệp hoàn thành các hồ sơ môi trường theo quy định.

Quý Doanh Nghiệp có nhu cầu tìm đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn môi trường cho trang trại chăn nuôi, hãy liên hệ công ty Môi trường Hợp Nhất qua Hotline: 0938.857.768 để được hỗ trợ tư vấn miễn phí.

Lập giấy phép môi trường trọn gói

2. Tài liệu tham khảo (Reference material)

Trong bài viết này, chúng tôi có sử dụng nội dung và hình ảnh từ văn bản luật và tài liệu nội bộ và một số nguồn mở:

 • Luật BVMT 2020;
 • Thông tư 02/2022/TT-BTNMT;
 • Nghị định số 08/2022/NĐ-CP;
 • Tài liệu Bộ phận Kinh doanh - Công ty Môi Trường Hợp Nhất;
 • Tài liệu Bộ phận Tư vấn - Công ty Môi Trường Hợp Nhất;
 • Tổng hợp.
Để Lại Câu Hỏi

Bài viết khác
(10:37 26-09-2023)
Theo Luật mới có hiệu lực từ năm 2023 thì cơ sở, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục hồ sơ về môi trường ...
(08:25 09-09-2023)
Giấy phép môi trường là hồ sơ thủ tục pháp lý quan trọng của doanh nghiệp chính thức được triển khai cùng với quy ...
(09:07 10-08-2023)
Cần đến đơn vị lập giấy phép môi trường trọn gói cho doanh nghiệp để được tư vấn thông tin nhanh chóng, kịp ...
(16:42 14-06-2023)
Dịch vụ tư vấn lập ĐTM dự án, viết báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án cho doanh nghiệp hoạt động ở ...
(15:16 22-05-2023)
Dịch vụ sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải uy tín chuyên nghiệp bao gồm kiểm tra và thay thế ...
(15:03 18-05-2023)
Việc thi công hệ thống xử lý nước thải là hoạt động quan trọng mà doanh nghiệp phải triển khai trước khi dự án ...
TÌM KIẾM
Yêu cầu tư vấn
Về đầu trang
Hotline 0938.857.768