Hotline 1: 0938.857.768

Hotline 2: 0938.089.368

Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Quy trình điều chỉnh, gia hạn giấy phép xả thải


1304 Lượt xem - Update nội dung: 01-07-2021 06:58

Đã kiểm duyệt nội dung

Sau khi được cấp giấy phép xả thải thì chủ dự án phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình như nội dung giấy phép đã được phê duyệt. Ngoài các vấn đề như thời gian, quy trình, hồ sơ thì doanh nghiệp cần lưu ý đến thời hạn giấy phép hoặc các vấn đề khác khi thay đổi liên quan đến giấy phép hiện có.

Giấy phép xả thải có thời hạn tối đa 10 năm và tối thiểu 3 năm và được xem xét gia hạn nhiều lần. Do đó, nhiều khách hàng vẫn chưa nắm vững thời gian gia hạn hoặc lúc nào phải điều chỉnh giấy phép. Để giúp khách hàng không bị lúng túng, hôm nay Hợp Nhất sẽ chia sẻ một số quy định khi gia hạn/điều chỉnh theo Nghị định 201/2013/NĐ-CP qua những thông tin dưới đây.

Quy định về gia hạn, điều chỉnh giấy phép xả thải

Điều kiện gia hạn giấy phép xả thải

 • Giấy phép cũ vẫn có hiệu lực ít nhất 90 ngày trước khi nộp hồ sơ đề nghị gia hạn. Ví dụ giấy phép được ký vào ngày 02/04/2017 thì trong thời hạn 3 năm doanh nghiệp muốn gia hạn thì nộp hồ sơ trước ngày 02/04/2019.
 • Trong thời gian gia hạn thì chủ dự án phải hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ như nội dung giấy phép đã cấp.
 • Các kế hoạch, sử dụng, xả thải tài nguyên nước phải phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước hoặc khả năng đáp ứng nguồn nước.

Điều chỉnh giấy phép xả thải 

 • Nguồn nước không còn khả năng tiếp nhận.
 • Khi nhu cầu xả thải tăng mà chưa có biện pháp xử lý, khắc phục.
 • Xảy ra tình huống phải hạn chế xả thải.
 • Trường hợp chuyển đổi chức năng nguồn nước hoặc chủ giấy phép đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép.

Điều chỉnh, gia hạn giấy phép xả thải

Xem thêm bài viết về các loại hồ sơ môi trường khác!

Các nội dung giấy phép không được điều chỉnh

 • Lượng nước xả thảo không vượt quá 25% quy định giấy phép đã cấp.
 • Các thông số, nồng độ chất ô nhiễm, quy chuẩn trong giấy phép (trừ trường hợp cơ quan cấp phép yêu cầu điều chỉnh hoặc chủ giấy phép đề nghị mức quy chuẩn cao hơn.

Quy trình điều chỉnh, gia hạn giấy phép cả thải

Hồ sơ gia hạn/điều chỉnh

 • Đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh.
 • Kết quả phân tích chất lượng nước thải, nguồn tiếp nhận tại vị trí xả thải. Thời điểm lấy mẫu phân tích không quá 3 tháng tính từ thời điểm nộp hồ sơ.
 • Báo cáo hiện trạng xả thải. Trường hợp điều chỉnh quy mô, phương thức, chế độ xả thải, quy trình vận hành phải có đề án xả nước thải.
 • Bản sao giấy phép đã cấp.

Thời hạn giải quyết

 • Thời hạn tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 • Thời hạn thẩm định hồ sơ: 25 ngày làm việc, Sở TNMT có trách nhiệm thẩm định hồ sơ.
 • Thời hạn bổ sung, hoàn thiện: không tính vào thời gian thẩm định, thời gian hoàn thiện bổ sung khoảng 20 ngày.
 • Thời hạn trả kết quả hồ sơ cấp phép: 5 ngày làm việc, Sở TNMT thông báo đến tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn/điều chỉnh thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận giấy phép.

Theo quy định thì các báo cáo quy hoạch tài nguyên nước phải phù hợp với khả năng nguồn nước, khả năng tiếp nhận nước thải. Báo cáo phải do cá nhân có đủ điều kiện năng lực thực hiện. Tất cả thông tin, số liệu phải đầy đủ, rõ ràng và chính xác.

Nếu như bạn vẫn chưa hiểu rõ các quy định chi tiết về gia hạn/điều chỉnh giấy phép xả thải thực hiện như thế nào thì hãy liên hệ ngay với Công ty xử lý môi trường Hợp Nhất qua Hotline 0938.857.768 để biết thêm thông tin chi tiết.

Để Lại Câu Hỏi

Bài viết khác
(08:25 09-09-2023)
Giấy phép môi trường là hồ sơ thủ tục pháp lý quan trọng của doanh nghiệp chính thức được triển khai cùng với quy ...
(09:07 10-08-2023)
Cần đến đơn vị lập giấy phép môi trường trọn gói cho doanh nghiệp để được tư vấn thông tin nhanh chóng, kịp ...
(16:42 14-06-2023)
Dịch vụ tư vấn lập ĐTM dự án, viết báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án cho doanh nghiệp hoạt động ở ...
(15:16 22-05-2023)
Dịch vụ sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải uy tín chuyên nghiệp bao gồm kiểm tra và thay thế ...
(15:03 18-05-2023)
Việc thi công hệ thống xử lý nước thải là hoạt động quan trọng mà doanh nghiệp phải triển khai trước khi dự án ...
(14:53 18-05-2023)
Đăng ký môi trường là thủ tục hồ sơ môi trường quan trọng của các dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, ...
TÌM KIẾM
Yêu cầu tư vấn
Về đầu trang
Hotline 0938.857.768