Hotline 1: 0938.857.768

Hotline 2: 0938.089.368

Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Ghép đánh giá tác động sức khỏe ĐTS vào ĐTM


2110 Lượt xem - Update nội dung: 15-04-2021 14:58

Đã kiểm duyệt nội dung

Trong giai đoạn đầu của quá trình lập ĐTM, đa phần tập trung vào tác động với hệ sinh thái hơn là tác động sức khỏe con người. Khi dự án tác động bất lợi đến sức khỏe cộng đồng thì càng thu hút sự quan tâm và thu hút hơn trong nội dung báo cáo ĐTM. Vì thế mà việc lồng ghép tác động sức khỏe (ĐTS) vào ĐTM giúp dự báo và phát hiện sớm những rủi ro, tác động tiêu cực trong cộng đồng. 

Mục tiêu của việc đề xuất tác động sức khỏe liên quan đến tác động tích cực và tiêu cực, đưa ra nhiều khuyến nghị phù hợp trong quá trình triển khai chính sách chương trình và dự án đề xuất.

Vậy làm thế nào để lồng ghép ĐTS vào ĐTM?

Quá trình lập báo cáo ĐTM là việc phân tích và đánh giá có hệ thống tác động đến môi trường gồm các giai đoạn như sàng lọc, xác định phạm vi, dự báo và đánh giá tác động, đề xuất biện pháp giảm thiểu tác động. Đối với ĐTM là sự kết hợp, phương pháp và công cụ đánh giá những ảnh hưởng tiềm tàng từ dự án có thể gây ra đối với khỏe cộng đồng.

Điểm chung của ĐTS và ĐTM đều có cùng mục tiêu là cải thiện việc hoạch định chính sách, cung cấp dự báo về hậu quả có thể xảy ra làm cơ sở để lựa chọn phương án thay thế. Trong khi đó thì ĐTS và ĐTM lại sử dụng công cụ và kỹ thuật đánh giá khác nhau về đối tượng, quy trình không hề giống nhau. 

ĐTM tập trung xử lý những tác động môi trường liên quan đến hoạt động của dự án, còn ĐTS có xu hướng phân tích tác động đến sức khỏe. Dù có những ràng buộc nhất định nhưng ĐTS và ĐTM có thể bổ sung cho nhau để tăng hiệu quả đánh giá những tác động môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Những lợi ích nào khi tích hợp ĐTS vào ĐTM?

 • Mang lại khả năng giải quyết nhiều mối quan tâm của cộng đồng có liên quan đến sức khỏe, chất lượng cuộc sống và chất lượng môi trường.
 • Trong giai đoạn giám sát ĐTM đảm bảo đánh giá đầy đủ tác động tiêu cực đến môi trường và sức khỏe.
 • Cơ quan nhà nước cung cấp thông tin về kinh tế - xã hội và sức khỏe thay vì bổ sung ĐTM vừa tốn thời gian vừa tốn chi phí.
 • Xác định trước những tác động của sức khỏe trước khi thực hiện dự án giúp giảm nhẹ những tiêu cực có thể xảy ra trong giai đoạn sau.
 • Giúp giải quyết và cân bằng mối quan tâm về sức khỏe, xã hội, môi trường và kinh tế hỗ trợ đồng thời với sự phát triển bền vững.

Ghép đánh giá tác động sức khỏe ĐTS vào ĐTM

Các bước lồng ghép ĐTS vào ĐTM

 • Sàng lọc: xác định rõ nguy hiểm đối với sức khỏe, khu vực hoặc nhóm nguy cơ.
 • Phân tích: làm rõ những tác động tiềm tàng bằng kỹ thuật để làm rõ vấn đề cần điều tra.
 • Đánh giá nguy cơ: đánh giá tác động 4 chiều, định tính hoặc định lượng và dự báo tác động trong tương lai. Đánh giá thể chất và tinh thần dựa trên kết quả định lượng khi đánh giá tác động xã hội.
 • Xem xét và ra quyết định: kết hợp sự tham gia của nhiều lĩnh vực.
 • Giám sát và đánh giá: đề xuất biện pháp giảm thiểu, dự báo tác động, đảm bảo tác động sức khỏe tích cực và tiêu cực.

Các phương pháp lồng ghép ĐTS vào ĐTM

 • Phân tích xu hướng.
 • Ma trận (tác động – xung đột – tương hỗ).
 • Tham vấn và lấy ý kiến của chuyên gia.
 • Phân tích điểm mạnh – điểm yếu – cơ hội – thách thức (SWOT).
 • Phân tích động lực – áp lực – tình trạng – tác động – đáp ứng (DPSIR)

Những khó khăn trong việc lồng ghép ĐTS vào ĐTM

Nhận thức, năng lực và sự phối hợp các chuyên gia ĐTM và chuyên gia y tế

Có rất nhiều yếu tố thuận lợi để lồng ghép vấn đề sức khỏe trong ĐTM nhưng có các biện pháp này vẫn chưa tính đến tác động sức khỏe, thể chất con người hoặc khía cạnh xã hội. Mặc dù người lập kế hoạch BVMT nhận thức rõ tác động môi trường có thể xảy ra nhưng họ vẫn thiếu năng lực hoặc công cụ đánh giá chính xác. Hoặc chuyên gia y tế thiếu kiến thức về đánh giá tác động môi trường.

Kỹ thuật

Những tác động dự án có thể tích cực hoặc tiêu cực. Và ĐTM tập trung vào chất gây ô nhiễm hoặc đe dọa đến sức khỏe con người. Vì thế khi lồng ghép ĐTS và ĐTM phải thêm tác động của dự án đến các yếu tố sức khỏe, qua đó mới có thể đánh giá tác động tích lũy toàn diện hơn.

Tài chính

Nếu quá trình tham vấn ĐTM diễn ra độc lập, nhanh chóng và thuận lợi thì khi lồng ghép thêm ĐTS khiến hoạt động tham vấn kéo dài và phức tạp hơn. Vì thế mà khi tách ĐTS vào ĐTM dễ làm gián đoạn thông tin, lãng phí thời gian và kinh phí.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các loại hồ sơ môi trường doanh nghiệp, Quý khách hàng có thể liên hệ công ty môi trường Hợp Nhất để được hỗ trợ!

Để Lại Câu Hỏi

Bài viết khác
(15:44 19-02-2024)
Dịch vụ sửa chữa hệ thống xử lý nước thải chuyên nghiệp của Hợp Nhất bao gồm nhiều công việc như: kiểm tra và ...
(11:33 10-01-2024)
Theo Luật mới có hiệu lực từ năm 2023 thì cơ sở, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục hồ sơ về môi trường ...
(08:32 10-01-2024)
Giấy phép môi trường là hồ sơ thủ tục pháp lý quan trọng của doanh nghiệp chính thức được triển khai cùng với quy ...
(08:23 20-12-2023)
Đăng ký môi trường là việc doanh nghiệp có phát sinh chất thải chủ động đăng ký nội dung về việc phát thải và ...
(09:07 10-08-2023)
Cần đến đơn vị lập giấy phép môi trường trọn gói cho doanh nghiệp để được tư vấn thông tin nhanh chóng, kịp ...
(16:42 14-06-2023)
Dịch vụ tư vấn lập ĐTM dự án, viết báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án cho doanh nghiệp hoạt động ở ...
TÌM KIẾM
Yêu cầu tư vấn
QUÉT MÃ ZALO OA
QR Code Zalo OA Môi trường Hợp Nhất
Về đầu trang
Hotline 0938.857.768