Hotline 1: 0938.857.768

Hotline 2: 0938.089.368

Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Giấy Phép Môi Trường Nhà Máy Sản Xuất, Gia Công Gỗ


72 Lượt xem - Update nội dung: 27-03-2024 15:46

Đã kiểm duyệt nội dung

Trong quá trình lập giấy phép môi trường cho nhiều doanh nghiệp, Môi trường Hợp Nhất nhận thấy có rất nhiều thắc mắc của chủ đầu tư về trường hợp dự án của mình có thuộc đối tượng lập GPMT hay không. Trong nội dung dưới đây, Hợp Nhất sẽ nêu ví dụ về trường hợp lập giấy phép môi trường nhà máy sản xuất, gia công gỗ.

Giấy phép môi trường nhà máy sản xuất, gia công gỗ

1. Xét đối tượng lập giấy phép môi trường nhà máy sản xuất, gia công gỗ

Hỏi: Nhà máy sản xuất, gia công gỗ cưa, gỗ xẻ và bào có tổng diện tích 14.729 m2 nằm tại khu công nghiệp Linh Trung 3, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, năm 2020 đã được UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, nay nhà máy đang có nhu cầu mở rộng, nâng công suất vậy theo Luật BVMT 2020 nhà máy có phải lập giấy phép môi trường không?

Đáp: Để xét đối tượng lập giấy phép môi trường nhà máy sản xuất, gia công gỗ cần căn cứ vào các yếu tố: Lĩnh vực hoạt động, địa điểm, quy mô, công suất, chất thải phát sinh, v.v… Ví dụ cụ thể:

 • Loại hình hoạt động: Sản xuất, gia công ván lạng mỏng, gỗ cưa, xẻ và bào.
 • Địa điểm: Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung 3, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
 • Đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Phạm vi, quy mô, công suất: Dự án nhóm II theo quy định của Luật BVMT 2020.
 • Tổng diện tích: 14.729m2.
 • Quy mô: Dự án nhóm II theo quy định của Luật BVMT 2020 và Nghị định 08/2022/NĐ-CP.
 • Công suất: Sản xuất, gia công ván lạng mỏng 10.000m3/năm, gỗ cưa xẻ và bào 1.000 m3/năm.
 • Chất thải: Nước thải sinh hoạt (dẫn về hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của KCN), nước thải sản xuất (có hệ thống xử lý với công suất thiết kế 103 ngày. đêm theo tiêu chuẩn cột B), khí thải (xử lý bằng thiết bị lọc bụi túi vải với lưu lượng lớn nhất là 2.100m3/giờ).

= > Kết luận: Dự án thuộc nhóm II theo quy định của Luật BVMT 2020 và Nghị định số 08/2022 NĐ-CP, thuộc đối tượng lập GPMT cấp Tỉnh.

Cơ quan cấp giấy phép môi trường
Cơ quan cấp giấy phép môi trường (Ảnh minh họa)

2. Công trình bảo vệ môi trường của dự án

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và hệ thống xử lý nước thải sản xuất, hệ thống xử lý khí thải. Cụ thể

 • Nước thải sinh hoạt của công nhân viên tại các khu vực: văn phòng, nhà xưởng sản xuất với lưu lượng lớn nhất là 12,8m3/ngày được thu gom về bể tự hoại để xử lý, có 02 bể tự họa, thể tích 10m3/bể. Nước thải sau khi qua bể tự họai theo đường ống dẫn ra hố ga đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III theo Hợp đồng.
 • Nước thải sản xuất gồm: Nước thải từ công đoạn nấu gỗ với lưu lượng 7,5m3 ngày và nước thải từ công đoạn tưới ẩm gỗ nguyên liệu với lưu lượng 0,5m3/ngày được thu gom bằng mương bê tông dẫn về hệ thống xử lý nước thải sản xuất của dự án có công suất thiết kế 10m3/ngày.đêm để xử lý đạt cột B, QCVN 40:2011/BTNMT sau đó tái sử dụng cho công đoạn tưới ẩm gỗ nguyên liệu của dự án, không thải ra môi trường.
 • Bụi, khí thải: Bụi phát sinh từ hoạt động của máy cắt gỗ tạo rãnh ở nhà xưởng. Dòng khí thải: dòng bụi, khí thải từ máy cắt gỗ, dòng khí thoát ra cửa thoát khí sau khi thiết bị lọc bụi túi vải với lưu lượng lớn nhất là 2.100m3/giờ. Khí thải sau khi xử lý bằng thiết bị lọc bụi túi vải được xả ra môi trường qua túi lọc, xả liên tục khi hoạt động.

Nhà máy chỉ được phép thực hiện các nội dung cấp phép sau khi đã hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường tương ứng.

3. Thời hạn của GPMT của dự án là bao lâu?

Thời hạn của GPMT đối với dự án này: 10 năm kể từ ngày ký.

Thời hạn của giấy phép môi trường
Thời hạn của giấy phép môi trường (Ảnh minh họa)

4. Dự án trên có phải lập kế hoạch vận hành thử nghiệm không?

Căn cứ theo quy định tại điểm c, Khoản 1, Điều 31, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, dự án trên không thuộc đối tượng vận hành thử nghiệm.

Trên đây là một trường hợp về lập giấy phép môi trường nhà máy sản xuất, gia công gỗ thuộc thẩm quyền cấp Tỉnh cấp phép. Còn dự án của bạn thì sao, bạn có đang khó khăn khi tra cứu Luật không?

Hãy liên hệ Hotline: 0938.857.768 để được tư vấn cụ thể, đầy đủ thông tin về trường hợp cụ thể cho doanh nghiệp của bạn.

Công ty tư vấn môi trường uy tín năm 2024

Để Lại Câu Hỏi

Bài viết khác
(11:56 13-04-2024)
Tùy thuộc vào các thông tin cụ thể của mỗi doanh nghiệp mà chúng ta có cách xác đinh doanh nghiệp đó thuộc đối ...
(09:17 12-04-2024)
Cơ chế chế biến thủy hải sản là ngành đặc thù có phát sinh nhiều nước thải nên cần phải làm giấy phép môi ...
(09:02 11-04-2024)
Dịch vụ xử lý nước thải thường đề cập đến các nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động của trạm xử lý nước thải. ...
(08:43 10-04-2024)
Một số vai trò có thể liệt kê như sau: Bảo vệ môi trường, tuân thủ các quy định, thu hồi tài nguyên, giảm thiểu ...
(08:31 09-04-2024)
Hiện nay, càng có nhiều chủ đầu tư chọn cách thuê đơn vị vận hành hệ thống xử lý nước thải sau khi họ đã hoàn ...
(09:32 08-04-2024)
Xét yếu tố nhạy cảm với môi trường của dự án đầu tư trong quá trình chuẩn bị lập hồ sơ môi trường là bước ...
TÌM KIẾM
Yêu cầu tư vấn
QUÉT MÃ ZALO OA
QR Code Zalo OA Môi trường Hợp Nhất
Về đầu trang
Hotline 0938.857.768