Hotline 1: 0938.857.768

Hotline 2: 0938.089.368

Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Hoạt động BVMT nước mặt, nước dưới đất


596 Lượt xem - Update nội dung: 27-01-2022 07:38

Đã kiểm duyệt nội dung

Tài nguyên nước mặt, nước dưới đất phải được quản lý và bảo vệ với mục đích giảm thiểu mức độ ô nhiễm, hạn chế những rủi ro, nguy hiểm ảnh hưởng đến môi trường và con người. Do đó, các quy định liên quan đến công tác BVMT hay khai thác nước mặt, nước dưới đất có vai trò hết sức quan trọng.

Đối với hoạt động BVMT nguồn nước mặt

Đối với BVMT nước mặt

 • Thường xuyên theo dõi, đánh giá, xác định khả năng chịu tải của môi trường nước mặt.
 • Các nguồn thải phải được quản lý phù hợp với mục đích sử dụng cùng khả năng chịu tải của môi trường nước mặt
 • Không phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM hoặc cấp GPMT đối với dự án đầu tư mới có hoạt động xả thải vào nước mặt mà không còn khả năng chịu tải (trừ các dự án có phương án xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất lượng nước mặt trước khi thải vào môi trường nguồn tiếp nhận hoặc có phương án tuần hoàn, tái sử dụng để không làm phát sinh thêm nước thải,....
 • Bảo vệ môi trường đối với nước sông dựa trên cơ sở tiếp cận quản lý tổng hợp theo lưu vực, gắn liền với bảo tồn đa dạng sinh học, thủy sinh, tiến hành các công việc quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước, khai thác và sử dụng hợp lý nguồn nước.

Các nội dung trong hoạt động bảo vệ môi trường nước mặt

 • Cần thống kê, đánh giá, giảm thiểu cũng như xử lý nước thải vào nguồn nước mặt
 • Cần quan trắc, đánh giá chất lượng nước, trầm tích, môi trường thủy sinh của nước mặt và công khai thông tin phục vụ quản lý, khai thác và sử dụng nước mặt
 • Cần điều tra, đánh giá khả năng chịu tải của môi trường nước mặt, công bố khu vực môi trường nước mặt không còn khả năng chịu tải, đánh giá hạn ngạch xả nước thải vào nước mặt
 • Cần đề xuất giải pháp xử lý, phục hồi, cải tạo và cải thiện môi trường nguồn nước mặt khi bị ô nhiễm
 • Cần quan trắc, đánh giá chất lượng môi trường nước mặt, trầm tích sông liên quốc gia và chia sẻ thông tin phù hợp với quy hoạch của pháp luật về bảo vệ môi trường

Hoạt động BVMT nước mặt, nước dưới đất

Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt

 • Phải đánh giá, dự báo xu hướng những thay đổi về chất lượng môi trường nước mặt, mục tiêu kế hoạch, xác định vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt, hành lang bảo vệ nguồn nước và xác định khu vực thủy sinh.
 • Phải xác định thực trạng phân bố nguồn ô nhiễm điểm và ô nhiễm diện phát sinh chất ô nhiễm trong vùng tác động, nguy cơ ô nhiễm nước mặt xuyên biên giới.
 • Phải xác định loại, tổng lượng chất ô nhiễm thải vào nguồn tiếp nhận.
 • Phải đánh giá khả năng chịu tải, phân vùng xả thải, hạn ngạch xả nước thải, xác định mục tiêu và lộ trình xả thải vào môi trường nước mặt không còn khả năng chịu tải.
 • Phải có biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm nước mặt, cung cấp giải pháp hợp tác, chia sẻ thông tin và quản lý ô nhiễm xuyên biên giới.
 • Phải có giải pháp bảo vệ, cải thiện chất lượng nước mặt.

Đối với hoạt động BVMT nguồn nước dưới đất

 • Nguồn nước dưới đất cần được quan trắc, đánh giá để có biện pháp ứng phó kịp thời khi phát hiện các thông số môi trường vượt mức cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia hoặc suy giảm mực nước.
 • Đối với các hoạt động thăm dò, khai thác nước dưới đất cần có biện pháp phòng ngừa ô nhiễm môi trường nước.
 • Đối với cơ sở sử dụng hóa chất độc hại, chất phóng xạ cần có biện pháp đảm bảo không bị rò rỉ, phát tán hóa chất độc hại, chất phóng xạ trong nguồn nước dưới đất.
 • Đối với cơ sở, kho, bãi chứa, lưu giữ nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất, khu vực lưu giữ, xử lý chất thải được xây dựng đảm bảo an toàn kỹ thuật, không gây ô nhiễm.
 • Cơ quan, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình gây ô nhiễm môi trường nước dưới đất có trách nhiệm xử lý ô nhiễm.
 • Việc bảo vệ môi trường nước dưới đất cần tuân thủ quy định pháp luật về tài nguyên nước cùng nhiều quy định khác liên quan.

Nếu bạn cần tư vấn, hỗ trợ thêm nhiều giải pháp môi trường thì hãy liên hệ ngay với Công ty môi trường Hợp Nhất qua Hotline 0938.857.768.

Để Lại Câu Hỏi

Bài viết khác
(08:44 23-09-2023)
Trong thời gian qua có nhiều doanh nghiệp bị xử phạt vì không có giấy phép môi trường khi hoạt động sản xuất kinh ...
(11:44 22-09-2023)
Công ty Môi trường Hợp Nhất được thành lập vào năm 2013 với mục tiêu hoạt động là cung cấp các giải pháp và ...
(10:25 22-09-2023)
Đơn vị tư vấn môi trường có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ về môi trường ...
(11:42 21-09-2023)
Giới thiệu hệ thống xử lý nước thải bệnh viện Nhi đồng thành phố với công suất xử lý lên đến ...
(09:13 21-09-2023)
Nước thải có mùi hôi là một vấn đề rất dễ thấy, có nhiều nguyên nhân gây ra hiện tượng này mà lý do lớn nhất ...
(13:56 19-09-2023)
Trách nhiệm của doanh nghiệp đối với môi trường ngày càng lớn nhằm tạo điều kiện cho quá trình hội nhập, phát ...
TÌM KIẾM
Yêu cầu tư vấn
Về đầu trang
Hotline 0938.857.768