Hotline 1: 0938.857.768

Hotline 2: 0938.089.368

Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Làm giấy phép môi trường cấp Bộ, trình tự, thủ tục ra sao?


587 Lượt xem - Update nội dung: 12-10-2022 17:15

Đã kiểm duyệt nội dung

Giấy phép môi trường cấp Bộ là loại giấy phép được cấp cho những dự án có quy mô lớn, có yếu tố nhạy cảm về môi trường và có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao. Vậy cụ thể, theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, đối tượng nào cần phải xin GPMT cấp Bộ và thủ tục gồm có những gì, trình tự các bước thực hiện ra sao?

Làm giấy phép môi trường cấp bộ

1. Đối tượng nào cần làm giấy phép môi trường cấp Bộ?

(Khoản 3, Điều 28, Luật BVMT 2020)

Dự án đầu tư nhóm I là dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao, bao gồm:

a) Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất lớn; dự án thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại; dự án có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất;

b) Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường; dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất lớn nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường;

c) Dự án sử dụng đất, đất có mặt nước, khu vực biển với quy mô lớn hoặc với quy mô trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường;

d) Dự án khai thác khoáng sản, tài nguyên nước với quy mô, công suất lớn hoặc với quy mô, công suất trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường;

đ) Dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất quy mô trung bình trở lên nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường;

e) Dự án có yêu cầu di dân, tái định cư với quy mô lớn.

Dự án quy mô lớn xin GPMT
Dự án quy mô lớn thuộc dự án đầu tư nhóm I phải xin GPMT cấp bộ. (Ảnh minh họa - Nguồn: internet)

2. Hồ sơ, thủ tục xin giấy phép môi trường cấp Bộ

(Khoản 1, Điều 43, Luật BVMT 2020)

2.1. Hồ sơ đề nghị xin cấp GPM cấp Bộ

 • Văn bản đề nghị cấp GPMT;
 • Báo cáo đề xuất cấp GPMT;
 • Tài liệu pháp lý và kỹ thuật khác có liên quan;
 • Mẫu văn bản đề nghị cấp GPMT cấp Bộ;
 • Mẫu văn bản xin cấp GPMT được ban hành tại Phụ lục XIII, Nghị định 08/2022/NĐ-CP.

2.2. Trình tự các bước xin GPMT cấp Bộ

(Khoản 2, Điều 43, Luật BVMT 2020)

 • Bước 01: Nộp hồ sơ: Chủ đầu tư dự án nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường cấp Bộ cho cơ quan cấp giấy phép môi trường cấp Bộ và thực hiện việc nộp phí theo quy định.
 • Bước 02: Kiểm tra hồ sơ: Cơ quan cấp giấy phép môi trường xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ theo quy định; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì thông báo đển chủ đầu tư dự án hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
 • Bước 03: Cơ quan có thẩm quyền cấp GPMT thành lập hội đồng thẩm định hồ sơ và đoàn kiểm tra theo quy định.  
 • Bước 04: Trả kết quả.

Mẫu văn bản đề nghị cấp Giấy Phép Môi Trường

2.3. Thời điểm chủ đầu tư dự án nộp hồ sơ xin cấp GPMT cấp Bộ

- Chủ đầu tư dự án thuộc đối tượng phải thực hiện ĐTM nộp hồ sơ đề nghị cấp GPMT cấp Bộ sau khi đã hoàn thành công trình xử lý chất thải cho toàn bộ dự án hoặc cho từng phân kỳ đầu tư của dự án hoặc cho hạng mục công trình xử lý chất thải độc lập của dự án.

- Chủ đầu tư dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện ĐTM tự quyết định thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp GPMT cấp Bộ sau khi có đầy đủ hồ sơ theo quy định.

- Chủ dự án đầu tư theo quy định tại Khoản 02, Điều 39, Luật BVMT 2020 đang vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải theo quy định của pháp luật trước ngày Luật bảo vệ môi trường có hiệu lực thi hành (01.01.2022) tự quyết định thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp GPMT cấp Bộ để đảm bảo thời điểm phải có GPMT cấp Bộ sau khi kết thúc vận hành thử nghiệm nhưng chậm nhất phải trước 45 ngày.

2.4. Thẩm quyền cấp GPMT cấp Bộ

(Điều 41, Luật BVMT 2020)

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp GPMP đối với đối tượng quy định tại Điều 39 của Luật BVMT đã được Bộ TNMT phê duyệt.

2.5 Thời gian cấp GPMT cấp bộ?

Không quá 45 ngày đối với GPMT do Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cấp.

2.6. Thời hạn của GPMT cấp Bộ là bao lâu?

(Khoản 4, Điều 43, Luật BVMT)

- 07 năm đối với dự án đầu tư thuộc nhóm I;

- 07 năm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm CN hoạt động trước ngày Luật BVMT 2020 có hiệu lực thi.

- 10 năm đối với các đối tượng không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản này.

*Lưu ý: Thời hạn của GPMT cấp Bộ có thể rút ngắn lại so với thời hạn theo quy định theo đề nghị của chủ đầu tư dự án hoặc dự án tăng quy mô, công suất.

Điều cần biết:

Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, từ ngày 01.01.2022, 7 loại GPMT thành phần đã được tích hợp lại thành 1 loại giấy phép môi trường. 7 loại GPMT thành phần trước kia là:

- Giấy phép xả thải vào nguồn nước;

- Giấy phép xả thải vào công trình thủy lợi;

- Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường;

- Giấy phép xả khí thải công nghiệp;

- Sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại;

- Giấy phép xử lý chất thải nguy hại;

- Giấy xác nhận đủ điều kiện BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Thời hạn của giấy phép môi trường
Theo khoản 4, điều 40, Luật BVMT 2020 thì GPMT cấp bộ có thời hạn 7 năm.

3. Dịch vụ làm giấy phép môi trường cấp Bộ

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành, Công ty Cổ phần Xây dựng và Công nghệ Môi trường Hợp Nhất là đơn vị chuyên làm hồ sơ môi trường, giấy phép môi trường cấp Bộ cho nhiều dự án.

3.1. Chọn dịch vụ làm GPMT cấp Bộ tại Hợp Nhất, Quý khách sẽ được gì?

- Tư vấn cụ thể, chi tiết, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho từng trường hợp, vướng mắc mà dự án của quý khách đang gặp phải.

- Hợp Nhất đại diện khách hàng làm việc trực tiếp với Cơ quan Nhà nước, tiếp đoàn.

- Đảm bảo cấp giấy phép sớm nhất để dự án của khách hàng sớm đi vào hoạt động.

- Kinh nghiệm dày dặn, hỗ trợ tận tình cho khách hàng.

Một buổi báo cáo đề xuất cấp GPMT trước hội đồng
Một buổi báo cáo đề xuất cấp GPMT trước hội đồng thẩm định của Hợp Nhất

3.2. Trình tự các bước thực hiện hồ sơ giấy phép môi trường do Hợp Nhất thực hiện:

 • Bước 01: Thu thập thông tin, khảo sát thực tế dự án, tư vấn;
 • Bước 02: Báo giá, chốt hợp đồng;
 • Bước 03: Lập báo cáo xin cấp giấy phép môi trường cấp Bộ;
 • Bước 04: In ấn và nộp thẩm định;
 • Bước 05: Tiếp đoàn kiểm tra thực tế, báo cáo trước hội đồng thẩm định;
 • Bước 06: Chỉnh sửa sau thẩm định theo ý kiến nhận xét của hội đồng thẩm định;
 • Bước 07: Nộp bổ sung và chờ phê duyệt.

3.3. Các giấy tờ pháp lý, hồ sơ liên quan đến dự án quý doanh nghiệp cần chuẩn bị:

 1. Giấy đăng ký kinh doanh;
 2. Giấy chứng nhận đầu tư/quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư;
 3. Quyết định phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh kèm theo bản vẽ quy hoạch có đóng dấu chủ đầu tư và cơ quan nhà nước 1/500;
 4. Báo cáo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500;
 5. Giấy tờ đất (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng thuê đất, các văn bản về bàn giao đất);
 6. Các giấy tờ pháp lý liên quan khác.

Nếu đang cần tư vấn cấp giấy phép môi trường cấp Bộ, Quý doanh nghiệp có thể để lại bình luận bên dưới hoặc liên hệ trực tiếp qua Hotline: 0938.857.768 để Công ty môi trường Hợp Nhất hỗ trợ nhanh chóng.

Công ty tư vấn môi trường uy tín năm 2024

Để Lại Câu Hỏi

Bài viết khác
(09:31 17-05-2024)
Tháp xử lý khí thải scrubber hay còn được gọi là tháp rửa khí scrubber là thiết bị có hình trụ tròn hoặc hình chữ ...
(09:47 16-05-2024)
Các loại tháp xử lý mùi thường có hình dạng bề ngoài giống nhau nhưng khác về cấu trúc bên trong, phổ biến nhất là ...
(11:20 15-05-2024)
Tháp hấp phụ than hoạt tính hay còn được gọi là tháp than hoạt tính là thiết bị dùng để xử lý mùi các loại khí ...
(16:00 14-05-2024)
Xử lý nước thải bằng phương pháp kỵ khí là quá trình xử lý nước thải trong điều kiện yếm khí (không có khí oxy).
(08:35 14-05-2024)
Nước cấp vào có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng của bia và hiệu quả kinh tế của sản phẩm và đó là lý do ...
(09:53 13-05-2024)
Đối với nước cấp dùng cho mục đích ăn uống, cần xử lý đạt quy chuẩn QCVN 01: 2009/BYT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc ...
TÌM KIẾM
Yêu cầu tư vấn
QUÉT MÃ ZALO OA
QR Code Zalo OA Môi trường Hợp Nhất
Về đầu trang
Hotline 0938.857.768