Hotline 1: 0938.857.768

Hotline 2: 0938.089.368

Lập báo cáo công tác BVMT bảo vệ môi trường


885 Lượt xem - Update nội dung: 21-03-2022 09:42

Thay vì thực hiện cùng lúc nhiều loại báo cáo môi trường làm tốn nhiều thời gian và chi phí, thì giờ đây doanh nghiệp chỉ cần lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường duy nhất vào cuối năm. Loại hồ sơ này được quy định chi tiết tại Thông tư 25/2019/TT-BTNMT có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2020. Vậy báo cáo công tác BVMT được triển khai thực hiện theo những tiêu chí nào?

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường là hồ sơ gì?

Đây là báo cáo được thực hiện định kỳ hằng năm với mục đích cung cấp đầy đủ thông tin, dữ liệu đến cơ quan nhà nước nắm rõ tình hình triển khai kế hoạch bảo vệ môi trường tại cơ sở. Hiện nay, báo cáo này tích hợp nhiều loại HSMT khác như báo cáo quan trắc môi trường định kỳ, báo cáo quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại hoặc báo cáo tình hình quản lý nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất,…

Lập báo cáo công tác BVMT theo Thông tư 25/2019/TT-BTNMT

Đối tượng thực hiện

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 37 của Thông tư 25/2019/TT-BTNMT thì dự án phải lập báo cáo công tác BVMT bao gồm:

 • Chủ dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ (trừ chủ đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật của KCN) phải lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này.
 • Chủ dự án có trách nhiệm lưu giữ tài liệu liên quan đến báo cáo để cơ quan nhà nước đối chiếu khi tiến hành công tác thanh, kiểm tra.

Tần suất

Căn cứ theo điểm c Khoản 1 Điều 37 của Thông tư 25/2019/TT-BTNMT thì thời hạn nộp báo cáo:

 • Chủ dự án lập báo cáo công tác BVMT định kỳ hằng năm và nộp báo cáo từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 đến cơ quan quản lý trước ngày 31/01 của năm tiếp theo.
 • Báo cáo lần đầu gửi trước ngày 31/01/2021.

Cơ quan tiếp nhận

Căn cứ theo điểm d Khoản 1 Điều 37 của Thông tư 25/2019/TT-BTNMT thì cơ quan tiếp nhận gồm:

 • Cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc các hồ sơ môi trường tương đương.
 • Sở TNMT nơi dự án, cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Lập báo cáo công tác BVMT

Nội dung cơ bản lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Dựa vào Phụ lục VI của Thông tư 25/2019/TT-BTNMT:

 • Tổng hợp kết quả hoạt động của các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường (nước thải, khí thải)
 • Tình hình thu gom, vận chuyển, xử lý CTR sinh hoạt/công nghiệp, chất thải nguy hại
 • Tình hình triển khai công tác cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản

Không có báo cáo công tác BVMT thì bị xử phạt ra sao?

Căn cứ theo Khoản 12 Điều 1 của Nghị định 55/2021/NĐ-CP thì cơ sở không có báo cáo công tác BVMT sẽ bị xử phạt như sau:

 • Các dự án không có báo cáo công tác BVMT thuộc thẩm quyền xác nhận kế hoạch BVMT của UBND cấp huyện thì bị xử phạt từ 500 nghìn đồng đến dưới 1 triệu đồng.
 • Các dự án không có báo cáo công tác BVMT thuộc thẩm quyền xác nhận kế hoạch BVMT của Sở TNMT hoặc Ban quản lý KCN, khu chế xuất, khu kinh tế,… thì bị xử phạt từ 10 - 15 triệu đồng.
 • Các dự án không có báo cáo công tác BVMT thuộc thẩm quyền phê duyệt báo cáo ĐTM của UBND cấp tỉnh thì bị xử phạt từ 15 - 20 triệu đồng.
 • Các dự án không có báo cáo công tác BVMT thuộc thẩm quyền phê duyệt báo cáo ĐTM của Bộ TNMT; các Bộ, cơ quan ngang bộ thì bị xử phạt từ 20 - 30 triệu đồng khi vi phạm.

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường được Công ty dịch vụ môi trường Hợp Nhất tư vấn và thực hiện với thủ tục đơn giản, nhanh chóng, đáp ứng các quy định hiện hành của pháp luật. Quý Doanh nghiệp cần gấp rút lập báo cáo công tác BVMT để tránh bị cơ quan nhà nước xử phạt. Để được hỗ trợ dịch vụ chi tiết hơn, hãy liên hệ ngay Hotline tư vấn 0938.857.768 của Hợp Nhất.

bấm theo dõi môi trường hợp nhất
Để Lại Câu Hỏi

Bài viết khác
(08:28 05-12-2022)
Hợp Nhất - Công ty chuyên các dịch vụ về tư vấn, lập báo cáo quan trắc môi trường theo định kỳ. Cam kết tư vấn, ...
(13:47 17-11-2022)
Khi xin cấp giấy phép môi trường thì bạn nên chú ý đến những căn cứ quy định, thủ tục hồ sơ và nội dung như ...
(17:06 03-11-2022)
Đăng ký môi trường là thủ tục hồ sơ môi trường quan trọng của các dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, ...
(12:00 25-10-2022)
Giấy phép môi trường là gì? Có các loại giấy phép môi trường nào? Tùy thuộc vào quy mô, công suất, mà doanh nghiệp ...
(10:16 17-10-2022)
Theo Luật mới có hiệu lực từ năm 2022 thì cơ sở, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục hồ sơ môi trường nào? ...
(08:22 30-09-2022)
Dịch vụ tư vấn lập ĐTM dự án, viết báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án cho doanh nghiệp hoạt động ở ...
Về đầu trang