Hotline 1: 0938.857.768

Quy định khi lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động


1570 Lượt xem - 08-12-2021 09:14

Thiết kế và lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động là nhiệm vụ bắt buộc của nhiều doanh nghiệp thực hiện lắp đặt hệ thống theo quy định của pháp luật về môi trường theo các văn bản luật hiện hành. Công ty môi trường Hợp Nhất chuyên tư vấn và thiết kế trạm quan trắc nước thải tự động linh động đáp ứng nhu cầu của chủ đầu tư, độ chính xác cao, dễ dàng truy xuất dữ liệu, vận hành đơn giản. 

Lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động theo Nghị định 40

Đối tượng lắp đặt

 • Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô xả thải từ 500 m3/ngày.
 • Khu công nghiệp, cơ sở nằm trong KCN nhưng miễn trừ đấu nối vào HTXLNT tập trung.
 • Cơ sở xử lý CTNH, chất thải rắn quy mô cấp tỉnh hoặc cơ sở sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất thuộc đối tượng lập báo cáo ĐTM có phát sinh nước thải công nghiệp hoặc nước rỉ rác.
 • Các cơ sở không thuộc những trường hợp trên nhưng có quy mô xả thải từ 1.000 m3/ngày trở lên.

Các thông số quan trắc

 • Hệ thống quan trắc tự động với các thông số như lưu lượng đầu vào – đầu ra, nhiệt độ, pH, TSS, COD, amoni.
 • Với dự án thuộc loại hình sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm thì thông số dựa theo đặc thù theo từng ngành nghề do cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM và xác nhận kế hoạch BVMT quy định.

Các yêu cầu đối với hệ thống quan trắc tự động

 • Về cơ bản thì hệ thống gồm thiết bị quan trắc, thiết bị thu thập, lưu trữ, truyền dữ liệu, dung dịch chuẩn, thiết bị lấy mẫu tự động, camera cùng cơ sở hạ tầng khác.
 • Vị trí quan trắc mang tính đặc trưng cho nguồn thải và ở sau HTXLNT trước khi đi ra nguồn tiếp nhận.
 • Phải kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm định kỳ thiết bị theo quy định.
 • Thời gian hoạt động của hệ thống liên tục, định kỳ bảo trì, sửa chữa, thay thế thiết bị, phụ kiện đo, phân tích nước thải.
 • Cần đảm bảo chất lượng và kiểm soát hệ thống thực hiện định kỳ 1 lần/năm.

Lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động

Lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động theo Thông tư 10

Những yêu cầu cơ bản

 • Thông số quan trắc dựa vào đặc thù nguồn thải, hệ thống xử lý nước thải hoặc do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu thực hiện quan trắc tại vị trí lắp đặt hệ thống tự động, liên tục.
 • Thành phần cơ bản của hệ thống quan trắc nước thải gồm thiết bị quan trắc tự động, hệ thống nhận truyền và quản lý dữ liệu, chất chuẩn, thiết bị lấy mẫu tự động, camera và yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị phụ trợ.

Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật

 • Phải đảm bảo độ chính xác thiết bị đối với các thông số lưu lượng, nhiệt độ, độ màu, pH, TSS, COD, NH4+, tổng Nito, tổng Photpho, TOC, Clo dư.
 • Sử dụng thiết bị quan trắc, khả năng lưu giữ và xuất tự động kết quả quan trắc, thông tin trạng thái.
 • Đối với chất chuẩn phải được kiểm tra định kỳ, đáp ứng tối thiểu 1 điểm nồng độ trong dải đo.
 • Các yêu cầu về thiết bị lấy và lưu mẫu tự động.

Cách quản lý, vận hành hệ thống quan trắc tự động

 • Cần cài đặt khoảng đo cho hệ thống, khi vận hành hệ thống phải truyền số liệu về đơn vị tiếp nhận, cài đặt thiết bị đo trong giới hạn quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.
 • Phải đảm bảo chất lượng hệ thống được quản lý, duy trì và vận hành.
 • Cần lưu giữ hồ sơ tại đơn vị vận hành hệ thống về thông số, đặc tính kỹ thuật thiết bị, hướng dẫn sử dụng, quy trình, sổ nhật ký vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị.
 • Các đơn vị quan trắc phải kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm và kiểm tra định kỳ thiết bị.

Trên đây là một số yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống quan trắc nước thải tự động theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP và Thông tư 10/2021/TT-BTNMt. Nếu Quý KH cần tư vấn bất kỳ nhu cầu nào thì hãy liên hệ ngay với Công ty xử lý nước thải Hợp Nhất qua Hotline 0938.857.768.

Để Lại Câu Hỏi

Bài viết khác
(08:22 30-09-2022)
Dịch vụ tư vấn lập ĐTM dự án, viết báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án cho doanh nghiệp hoạt động ở ...
(16:34 26-09-2022)
Giấy phép môi trường là khái niệm pháp lý mới được quy định trong Luật BVMT 2020 (dự kiến có hiệu lực thi hành từ ...
(08:42 13-09-2022)
Khi xin cấp giấy phép môi trường thì bạn nên chú ý đến những căn cứ quy định, thủ tục hồ sơ và nội dung như ...
(16:01 06-09-2022)
Đăng ký môi trường là thủ tục hồ sơ môi trường quan trọng của các dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, ...
(10:08 29-08-2022)
Theo Luật mới có hiệu lực từ năm 2022 thì cơ sở, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục hồ sơ môi trường nào? ...
(17:09 22-08-2022)
Giấy phép môi trường là hồ sơ thủ tục pháp lý quan trọng của doanh nghiệp chính thức được triển khai cùng với quy ...
Về đầu trang
Hotline 0938.857.768