Hotline 1: 0938.857.768

Hotline 2: 0938.089.368

Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Lưu Ý Về Thời Gian Thực Hiện 3 Loại Hồ Sơ Môi Trường Quan Trọng


489 Lượt xem - Update nội dung: 09-09-2023 09:01

Đã kiểm duyệt nội dung

Nếu như bạn đang tìm quy định về thời gian thực hiện đăng ký môi trường, giấy phép môi trường, báo cáo công tác bảo vệ môi trường thì đây là bài viết dành cho bạn. Dưới đây là tổng hợp trích dẫn luật về nội dung mà bạn đang tìm kiếm.

Lưu ý về thời gian thực hiện hồ sơ môi trường

1. Quy định về Thời điểm đăng ký môi trường

Căn cứ theo quy định tại khoản 6 Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định thời điểm đăng ký môi trường như sau:

  • Dự án đầu tư quy định tại điểm a khoản 1 Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường 2020 và thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường phải đăng ký môi trường trước khi vận hành chính thức;
  • Dự án đầu tư quy định tại điểm a khoản 1 Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường 2020 nhưng không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường phải đăng ký môi trường trước khi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc trước khi xả chất thải ra môi trường đối với trường hợp không phải có giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;
  • Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường 2020 phải đăng ký môi trường trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.
thời gian đăng ký môi trường
Lưu ý về thời gian đăng ký môi trường (Ảnh minh họa)

2. Quy định về Thời điểm cấp giấy phép môi trường

Căn cứ theo khoản 2 Điều 42 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định về thời điểm cấp giấy phép môi trường như sau:

- Dự án đầu tư thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường phải có giấy phép môi trường trước khi vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 2 Điều 42 Luật Bảo vệ môi trường 2020;

- Dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường phải có giấy phép môi trường trước khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản quy định tại các điểm a, b, c, d và g khoản 1 Điều 36 Luật Bảo vệ môi trường 2020.

Trường hợp dự án đầu tư xây dựng không thuộc đối tượng được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định của pháp luật về xây dựng thì phải có giấy phép môi trường trước khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, điều chỉnh giấy phép xây dựng;

- Đối với dự án đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường 2020 đang vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải theo quy định của pháp luật trước ngày 01/01/2022, chủ dự án đầu tư được lựa chọn tiếp tục vận hành thử nghiệm để được cấp giấy phép môi trường sau khi kết thúc vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải hoặc lập hồ sơ để được cấp giấy phép môi trường trước khi hết thời hạn vận hành thử nghiệm.

Chủ dự án đầu tư không phải vận hành thử nghiệm lại công trình xử lý chất thải nhưng kết quả hoàn thành việc vận hành thử nghiệm phải được báo cáo, đánh giá theo quy định tại Điều 46 Luật Bảo vệ môi trường 2020;

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường 2020 đã đi vào vận hành chính thức trước ngày 01/01/2022 phải có giấy phép môi trường trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày 01/01/2022;

Trừ trường hợp đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường, giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, giấy phép xử lý chất thải nguy hại, giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi (sau đây gọi chung là giấy phép môi trường thành phần).

Giấy phép môi trường thành phần được tiếp tục sử dụng như giấy phép môi trường đến hết thời hạn của giấy phép môi trường thành phần hoặc được tiếp tục sử dụng trong thời hạn 05 năm kể từ ngày 01/01/2022 trong trường hợp giấy phép môi trường thành phần không xác định thời hạn.

Lưu ý về thời gian thực hiện giấy phép môi trường
Lưu ý về thời gian thực hiện giấy phép môi trường (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, theo các khoản 3, 5 Điều 42 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định về căn cứ và thời điểm cấp giấy phép môi trường như sau:

- Trường hợp dự án đầu tư hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp được thực hiện theo nhiều giai đoạn, có nhiều công trình, hạng mục công trình thì giấy phép môi trường có thể cấp cho từng giai đoạn, công trình, hạng mục công trình có phát sinh chất thải. 

Giấy phép môi trường được cấp sau sẽ tích hợp nội dung giấy phép môi trường được cấp trước vẫn còn hiệu lực.

- Trường hợp có thay đổi tên dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoặc chủ dự án đầu tư, cơ sở thì chủ dự án đầu tư, cơ sở có trách nhiệm tiếp tục thực hiện giấy phép môi trường và thông báo cho cơ quan cấp giấy phép môi trường biết để được cấp đổi giấy phép.

- Kể từ ngày giấy phép môi trường có hiệu lực, quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường thành phần hết hiệu lực.

Lưu ý: phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường trước khi giấy phép môi trường thành phần cũ hết hiệu lực ít nhất 30-45 ngày tùy theo cơ quan thẩm quyền phê duyệt (Căn cứ: tại khoản 2 Điều 29 Nghị định 08/2022/NĐ-CP, quy định về thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường.)

3. Quy định về Thời gian gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Căn cứ theo khoản 2 Điều 66 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT và Quyết định 3323/QĐ-BTNMT về đính chính Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT.

Quy định về Thời gian gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường như sau:

- Chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ báo cáo các cơ quan quy định tại khoản 5 Điều này về công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) trước ngày 15 tháng 01 của năm tiếp theo;

- Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc cụm công nghiệp báo cáo các cơ quan quy định tại khoản 5 Điều này về công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) trước ngày 20 tháng 01 của năm tiếp theo.

 thời gian nộp báo cáo công tác bảo vệ môi trường
 Lưu ý về thời gian nộp báo cáo công tác bảo vệ môi trường (Ảnh minh họa)

Bên trên là tổng hợp các trích dẫn luật quy định về thời gian thực hiện đăng ký môi trường, giấy phép môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Hy vọng với những thông tin mà Môi trường Hợp Nhất chia sẻ sẽ giúp Anh/Chị đang tra cứu thông tin liên quan nhanh chóng, tiết kiệm thời gian.

4. Dịch vụ tư vấn thực hiện hồ sơ môi trường cho doanh nghiệp

“Môi trường Hợp Nhất là đơn vị chuyên tư vấn thực hiện hồ sơ môi trường cho doanh nghiệp. Hợp Nhất có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn môi trường, đã thực hiện hàng trăm bộ hồ sơ môi trường cho các doanh nghiệp thuộc tất cả lĩnh vực”.

Nếu quý doanh nghiệp đang tìm một đơn vị tư vấn môi trường chuyên nghiệp, hãy xem xét Môi trường Hợp Nhất là một sự lựa chọn hàng đầu, bởi Hợp Nhất có nhiều thế mạnh:

- Các gói sản phẩm và dịch vụ linh hoạt.

- Thông tin phong phú và chính xác.

- Dịch vụ chăm sóc khách hàng chu đáo 24/7.

- Sẵn sàng đến tận nơi để khảo sát và tư vấn miễn phí.

- Đội ngũ chuyên viên nhiều năm kinh nghiệm thực tế.

- Đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc.

- Cung cấp các sản phẩm chính hãng.

Liên hệ để được báo giá

Công ty tư vấn môi trường uy tín năm 2024

Để Lại Câu Hỏi

Bài viết khác
(10:49 01-06-2024)
Cần đến đơn vị lập giấy phép môi trường trọn gói cho doanh nghiệp để được tư vấn thông tin nhanh chóng, kịp ...
(15:53 22-05-2024)
Hợp Nhất - Công ty chuyên các dịch vụ về tư vấn, lập báo cáo quan trắc môi trường theo định kỳ. Cam kết tư vấn, ...
(08:16 11-04-2024)
Giấy phép môi trường là hồ sơ thủ tục pháp lý quan trọng của doanh nghiệp chính thức được triển khai cùng với quy ...
(08:39 28-03-2024)
Việc thi công hệ thống xử lý nước thải là hoạt động quan trọng mà doanh nghiệp phải triển khai trước khi dự án ...
(08:36 28-03-2024)
Dịch vụ tư vấn lập ĐTM dự án, viết báo cáo đánh giá tác động môi trường cho doanh nghiệp hoạt động ở tất cả ...
(16:07 05-03-2024)
Đăng ký môi trường là việc doanh nghiệp có phát sinh chất thải chủ động đăng ký nội dung về việc phát thải và ...
TÌM KIẾM
Yêu cầu tư vấn
QUÉT MÃ ZALO OA
QR Code Zalo OA Môi trường Hợp Nhất
Về đầu trang
Hotline 0938.857.768