Hotline 1: 0938.857.768

Hotline 2: 0938.089.368

Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Mục lục Nội dung của luật bảo vệ môi trường năm 2020


1231 Lượt xem - Update nội dung: 28-07-2023 16:44

Đã kiểm duyệt nội dung

Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/11/2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, trừ Khoản 3 Điều 29 về đánh giá sơ bộ tác động môi trường có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2021 (gọi tắt là luật BVMT năm 2020). Mục lục nội dung của luật bảo vệ môi trường năm 2020 được tóm tắt ngay dưới đây.

Mục lục Nội dung của luật bảo vệ môi trường năm 2020

Luật BVMT 2020 gồm 16 chương, 171 điều

 1. Chương I: Những quy định chung (6 điều).
 2. Chương II: Bảo vệ các thành phần môi trường, di sản thiên nhiên (15 điều).
 3. Chương III: Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia; nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh (4 điều).
 4. Chương IV: Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường (26 điều).
 5. Chương V: Bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; đô thị và nông thôn; trong một số lĩnh vực (22 điều).
 6. Chương VI: Quản lý chất thải và kiểm soát các chất ô nhiễm khác (18 điều).
 7. Chương VII: Ứng phó biến đổi khí hậu (7 điều).
 8. Chương VIII: Quy chuẩn kỹ thuật môi trường, tiêu chuẩn môi trường (9 điều).
 9. Chương IX: Quan trắc môi trường, thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường và báo cáo môi trường (15 điều).
 10. Chương X: Phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường và bồi thường thiệt hại về môi trường (5 điều).
 11. Chương XI: Công cụ kinh tế, chính sách và nguồn lực bảo vệ môi trường (15 điều).
 12. Chương XII: Hội nhập và hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường (21 điều).
 13. Chương XIII: Trách nhiệm của mặt trận tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và cộng đồng dân cư trong bảo vệ môi trường (3 điều).
 14. Chương XIV: Kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, xử lý vi phạm, tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về môi trường (4 điều).
 15. Chương XV: Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường (5 điều).
 16. Chương XVI: Điều khoản thi hành (2 điều).

Tài liệu tham khảo

 • Luật bảo vệ môi trường năm 2020.

Công ty tư vấn môi trường uy tín năm 2024

Để Lại Câu Hỏi

Bài viết khác
(10:49 01-06-2024)
Cần đến đơn vị lập giấy phép môi trường trọn gói cho doanh nghiệp để được tư vấn thông tin nhanh chóng, kịp ...
(15:53 22-05-2024)
Hợp Nhất - Công ty chuyên các dịch vụ về tư vấn, lập báo cáo quan trắc môi trường theo định kỳ. Cam kết tư vấn, ...
(08:16 11-04-2024)
Giấy phép môi trường là hồ sơ thủ tục pháp lý quan trọng của doanh nghiệp chính thức được triển khai cùng với quy ...
(08:39 28-03-2024)
Việc thi công hệ thống xử lý nước thải là hoạt động quan trọng mà doanh nghiệp phải triển khai trước khi dự án ...
(08:36 28-03-2024)
Dịch vụ tư vấn lập ĐTM dự án, viết báo cáo đánh giá tác động môi trường cho doanh nghiệp hoạt động ở tất cả ...
(16:07 05-03-2024)
Đăng ký môi trường là việc doanh nghiệp có phát sinh chất thải chủ động đăng ký nội dung về việc phát thải và ...
TÌM KIẾM
Yêu cầu tư vấn
QUÉT MÃ ZALO OA
QR Code Zalo OA Môi trường Hợp Nhất
Về đầu trang
Hotline 0938.857.768