Hotline 1: 0938.857.768

Hotline 2: 0938.089.368

Nghị định số 55/2021/NĐ-CP


320 Lượt xem - Update nội dung: 18-08-2022 16:37

Ngày 24/5/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT, có hiệu lực thi hành từ ngày 10/7/2021.

Việc Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2021/NĐ-CP là cần thiết, nhằm không tạo ra khoảng trống pháp lý trong thời gian Luật BVMT năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính chưa có hiệu lực (đều có hiệu lực từ ngày 1/1/2022).

Yêu cầu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 xuất phát từ việc Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật BVMT, trong đó sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung liên quan đến trách nhiệm bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân, các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ; do đó cần thiết phải có quy định chế tài hành chính để xử lý trong trường hợp vi phạm. Hiện nay, các đoàn thanh tra đang vướng mắc trong việc đi thanh tra phát hiện các cơ sở không chấp hành các quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP nhưng không có căn cứ để xử phạt, dẫn tới giảm hiệu lực, hiệu quả của việc thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, năm 2017, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự được Quốc hội thông qua, trong đó đã sửa đổi khá căn bản các quy định về tội phạm môi trường. Việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 155/2016/NĐ-CP nhằm tạo sự đồng bộ trong các quy định về xử lý hành chính và xử lý hình sự về các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự nêu trên. Ngoài ra, Nghị định số 155/2016/NĐ-CP sau một thời gian thi hành đã ghi nhận một số vướng mắc cần kịp thời khắc phục, sửa đổi.

Xuất phát từ sự cần thiết nêu trên, Bộ TN&MT đã tập trung vào việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 155/2016/NĐ-CP và trình Chính phủ xem xét, ban hành từ cuối năm 2019. Quá trình sửa đổi Nghị định, Bộ TN&MT cũng đã lấy ý kiến rộng rãi của các Bộ, ngành, địa phương và người dân, trong đó đã tiếp thu đa số ý kiến của các Thành viên Chính phủ, các Bộ, ngành. Nghị định đã chỉnh sửa, bổ sung 37 Điều và 1 Phụ lục của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP...

nghị định số 55/2021/NĐ-CP

nghị định số 55/2021/NĐ-CP

XEM TOÀN BỘ NỘI DUNG

Nội dung văn bản gồm 46 trang, nếu bạn đang cần có thể tải TẠI ĐÂY

bấm theo dõi môi trường hợp nhất
Để Lại Câu Hỏi

Bài viết khác
(08:28 05-12-2022)
Hợp Nhất - Công ty chuyên các dịch vụ về tư vấn, lập báo cáo quan trắc môi trường theo định kỳ. Cam kết tư vấn, ...
(13:47 17-11-2022)
Khi xin cấp giấy phép môi trường thì bạn nên chú ý đến những căn cứ quy định, thủ tục hồ sơ và nội dung như ...
(17:06 03-11-2022)
Đăng ký môi trường là thủ tục hồ sơ môi trường quan trọng của các dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, ...
(12:00 25-10-2022)
Giấy phép môi trường là gì? Có các loại giấy phép môi trường nào? Tùy thuộc vào quy mô, công suất, mà doanh nghiệp ...
(10:16 17-10-2022)
Theo Luật mới có hiệu lực từ năm 2022 thì cơ sở, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục hồ sơ môi trường nào? ...
(08:22 30-09-2022)
Dịch vụ tư vấn lập ĐTM dự án, viết báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án cho doanh nghiệp hoạt động ở ...
Về đầu trang