Hotline 1: 0938.857.768

Hotline 2: 0938.089.368

Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Pháp luật BVMT trong sản xuất kinh doanh


805 Lượt xem - Update nội dung: 07-05-2021 09:25

Đã kiểm duyệt nội dung

Khi chất thải không được quản lý tốt sẽ trở thành tác nhân làm suy giảm và suy thoái ngày càng nghiêm trọng. Vậy các cơ sở sản xuất, kinh doanh làm gì để BVMT? Trách nhiệm của chủ dự án và các cơ quan quản lý như thế nào?

Trách nhiệm BVMT của cơ sở sản xuất, kinh doanh

Đây là hoạt động quan trọng để các cơ sở tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Liên quan đến vấn đề này, Luật BVMT có quy định thì các cơ sở phải:

 • Tiến hành thu gom, tập trung xử lý nước thải đảm bảo đạt tiêu chuẩn kỹ thuật.
 • Đối với chất thải rắn phải được thu gom, phân loại, xử lý và thải bỏ theo đúng quy định.
 • Đối với khí thải các cơ sở có trách nhiệm thu gom, xử lý khí thải, xử lý bụi, không phát tán khí thải độc hại ra ngoài môi trường. Đồng thời cần hạn chế phát sinh tiếng ồn, độ rung, phát nhiệt đến môi trường xung quanh và tác động đến người lao động.
 • Phải đảm bảo nguồn lực, thiết bị đáp ứng yêu cầu phòng ngừa, ứng phó với sự cố môi trường.

Vai trò của pháp luật trong BVMT

Pháp luật Việt Nam hoàn chỉnh quy định, các quan hệ xã hội liên quan đến việc khai thác, quản lý và bảo vệ các yếu tố môi trường theo từng trình tự thủ tục. Vậy vai trò của pháp luật đối với môi trường ra sao, cùng Dịch vụ tư vấn môi trường Hợp Nhất tìm hiểu thông tin dưới đây:

 • Pháp luật giúp điều chỉnh, kiểm soát và tăng cường việc tham gia của cơ quan nhà nước vào lĩnh vực môi trường khi đối mặt với nhiều thách thức mới. Khi các tệ nạn môi trường ngày càng trầm trọng như ô nhiễm không khí, nước, đất thì trách nhiệm của môi trường ngày càng quan trọng hơn.
 • Pháp luật ngày càng hoàn thiện phù hợp với quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa để mang lại thành tựu to lớn và tăng cường phát triển bền vững.
 • Pháp luật hướng đến bảo vệ lợi ích của nhà nước và xã hội vừa hướng đến nhiệm vụ xây dựng chất lượng môi trường cao vừa nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp.
 • Pháp luật được xây dựng hài hòa với các công ước quốc tế về môi trường bao gồm quản lý các yếu tố, thành phần môi trường.
 • Pháp luật là cơ sở pháp lý để cơ quan nhà nước thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực môi trường.

Pháp luật BVMT trong sản xuất kinh doanh

Yêu cầu quan trắc cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh

Các cơ sở này phải xác định đối tượng quan trắc nước thải, khí thải, CTR, CTNH. Khi quan trắc môi trường định kỳ phải thực hiện đầy đủ các thành phần, tần suất, thông số theo đúng báo cáo ĐTM đã phê duyệt hoặc xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án.

Theo đó, chủ dự án cần lập kế hoạch quan trắc môi trường với các hoạt động quan trọng như:

 • Xây dựng chương trình quan trắc theo các nội dung ĐTM/kế hoạch BVMT phù hợp với tình hình hoạt động của dự án. Hoặc tăng cường giám sát môi trường thông qua giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT, giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu, giấy phép xử lý chất thải.
 • Đối với chất thải cần xác định nguồn, điểm xả thải, thành phần môi trường cần quan trắc với đầy đủ tần số và thông số tương ứng.

Chủ dự án được quan trắc phải:

 • Lập kế hoạch quan trắc.
 • Tự thực hiện hoặc đề xuất đơn vị có đủ năng lực để quan trắc môi trường cho cơ sở sản xuất, KCN, khu sản xuất.
 • Thu thập kết quả quan trắc để lập báo cáo quan trắc môi trường theo định kỳ, báo cáo công tác BVMT hằng năm.
 • Từ kết quả quan trắc nước thải để nộp phí BVMT cho doanh nghiệp theo quy định.

Và trách nhiệm của Sở TNMT:

 • Phải theo dõi, giám sát việc thực hiện các đơn vị quan trắc. Tổ chức kiểm tra mẫu chất thải, căn cứ vào đó để xử phạt vi phạm hành chính khi mẫu chất thải vượt quá quy chuẩn kỹ thuật.
 • Tiến hành đánh giá kết quả quan trắc. Trong trường hợp kết quả vượt quá quy chuẩn cho phép thì thông báo, nhắc nhở cho chủ dự án kiểm tra quy trình, công trình BVMT để điều chỉnh, sửa chữa, cải tạo hay nâng cấp khi cần thiết.

Để hoàn thiện tốt các yêu cầu môi trường, Công ty môi trường Hợp Nhất sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ đầy đủ quy định về công tác BVMT như xử lý chất thải, lập HSMT. Cần hỗ trợ thêm, hãy liên hệ ngay Hotline 0938.857.768.

Công ty tư vấn môi trường uy tín năm 2024

Để Lại Câu Hỏi

Bài viết khác
(11:56 13-04-2024)
Tùy thuộc vào các thông tin cụ thể của mỗi doanh nghiệp mà chúng ta có cách xác đinh doanh nghiệp đó thuộc đối ...
(09:17 12-04-2024)
Cơ chế chế biến thủy hải sản là ngành đặc thù có phát sinh nhiều nước thải nên cần phải làm giấy phép môi ...
(09:02 11-04-2024)
Dịch vụ xử lý nước thải thường đề cập đến các nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động của trạm xử lý nước thải. ...
(08:43 10-04-2024)
Một số vai trò có thể liệt kê như sau: Bảo vệ môi trường, tuân thủ các quy định, thu hồi tài nguyên, giảm thiểu ...
(08:31 09-04-2024)
Hiện nay, càng có nhiều chủ đầu tư chọn cách thuê đơn vị vận hành hệ thống xử lý nước thải sau khi họ đã hoàn ...
(09:32 08-04-2024)
Xét yếu tố nhạy cảm với môi trường của dự án đầu tư trong quá trình chuẩn bị lập hồ sơ môi trường là bước ...
TÌM KIẾM
Yêu cầu tư vấn
QUÉT MÃ ZALO OA
QR Code Zalo OA Môi trường Hợp Nhất
Về đầu trang
Hotline 0938.857.768