Hotline 1: 0938.857.768

Hotline 2: 0938.089.368

Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Quan trắc khi vận hành thử nghiệm hệ thống


604 Lượt xem - Update nội dung: 21-05-2022 10:06

Đã kiểm duyệt nội dung

Theo quy định mới, các dự án có xây dựng hệ thống xử lý chất thải bắt buộc phải vận hành thử nghiệm công trình BVMT. Tuy nhiên, khi thực hiện kế hoạch vận hành thử nghiệm thì nhiều doanh nghiệp vẫn chưa nắm rõ quy định trong quan trắc môi trường. Vậy quan trắc vận hành thử nghiệm thực hiện theo quy định nào? Mức xử phạt khi không đảm bảo công tác quan trắc ra sao?

Quan trắc trong quá trình vận hành thử nghiệm hệ thống

Đối với dự án quy định tại Cột 3 Phụ lục II của Nghị định 08/2022/NĐ-CP (dự án có quy mô, công suất lớn) thì thực hiện quan trắc chất thải theo những nội dung quan trọng dưới đây.

Đối với công trình xử lý nước thải (đảm bảo đạt TCVN 5999:1995)

  • Mẫu tổ hợp: lấy 3 mẫu đơn ở 3 thời điểm khác nhau hoặc 3 thời điểm khác nhau của ca sản xuất trộn với nhau.
  • Thời gian đánh giá khi hiệu chỉnh hiệu quả công trình xử lý nước thải:

+ Ít nhất 75 ngày kể từ thời điểm bắt đầu vận hành thử nghiệm.

+ Tần suất quan trắc: tối thiểu 15 ngày/lần (đo đạc, lấy, phân tích mẫu tổ hợp đầu vào đầu ra của công trình XLNT)

+ Thông số quan trắc thực hiện theo GPMT.

  • Thời gian đánh giá hiệu quả trong giai đoạn vận hành ổn định của công trình XLNT:

+ Ít nhất 7 ngày liên tiếp.

+ Tần suất: 1 ngày/lần (đo đạc, lấy và phân tích mẫu đơn đối với 1 mẫu nước thải đầu vào và ít nhất 7 mẫu đơn nước thải đầu ra trong 7 ngày liên tiếp).

+ Thông số quan trắc thực hiện theo GPMT.

Quan trắc khi vận hành thử nghiệm hệ thống

Đối với công trình xử lý khí thải

  • Lấy mẫu tổ hợp theo phương pháp lấy mẫu liên tục để đo đạc, phân tích thông số với giá trị trung bình của 3 kết quả đo đạc thiết bị đo nhanh tại hiện trường ở 3 thời điểm khác nhau hoặc 3 thời điểm của ca sản xuất.
  • Thời gian đánh giá khi hiệu chỉnh hiệu quả công trình xử lý khí thải:

+ Ít nhất 75 ngày kể từ thời điểm bắt đầu vận hành thử nghiệm.

+ Tần suất quan trắc: tối thiểu 15 ngày/lần (đo đạc, lấy, phân tích mẫu tổ hợp đầu vào (nếu có) - đầu ra).

+ Thông số quan trắc thực hiện theo GPMT.

  • Thời gian đánh giá hiệu quả trong giai đoạn vận hành ổn định của công trình XLNT:

+ Ít nhất 7 ngày liên tiếp sau giai đoạn điều chỉnh

+ Tần suất: 1 ngày/lần (đo đạc, lấy và phân tích mẫu đơn hoặc mẫu được lấy bằng thiết bị lấy mẫu liên tục trước khi xả thải ra môi trường).

+ Thông số quan trắc thực hiện theo GPMT.

Đối với các dự án còn lại thì việc quan trắc chất thải do chủ đầu tư, cơ sở tự quyết định nhưng phải đảm bảo quan trắc ít nhất 3 mẫu đơn trong 3 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định các công trình xử lý chất thải.

Việc quan trắc nước thải hoặc khí thải khi vận hành lại công trình XLNT, khí thải thì:

  • Vận hành lại công trình xử lý nước thải, bụi, khí thải trong trường hợp cải tạo, nâng cấp công trình, tiến hành quan trắc theo hướng dẫn của Bộ TNMT, bảo đảm được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất thải trước khi xả thải ra môi trường.

Xử phạt hành vi quan trắc trong quá trình vận hành thử nghiệm

Căn cứ theo khoản 2 Điều 12 của Nghị định 55/2021/NĐ-CP các mức xử phạt như sau:

+ Không thực hiện chương trình quan trắc chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý đối với từng công đoạn và cả công trình xử lý chất thải theo quy định hoặc không báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm theo quy định đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt báo cáo ĐTM của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan được UBND cấp tỉnh ủy quyền.

+ Thực hiện không đúng, không đầy đủ chương trình quan trắc chất thải (về thông số, vị trí, tần suất giám sát) để đánh giá hiệu quả xử lý đối với từng công đoạn và cả công trình xử lý chất thải theo quy định đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt báo cáo ĐTM của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, cơ quan ngang bộ.

  • Phạt tiền từ 20 - 25 đồng đối với hành vi không thực hiện chương trình quan trắc chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý đối với từng công đoạn và cả công trình xử lý chất thải theo quy định hoặc không lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm theo quy định đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Bộ TNMT, các bộ, cơ quan ngang bộ.

Dự án sau khi lập báo cáo ĐTM hoặc GPMT thì bắt buộc phải tiến hành vận hành thử nghiệm công trình BVMT theo quy định của pháp luật. Để kế hoạch vận hành thử nghiệm diễn ra trơn tru, hiệu quả và nhanh chóng bạn cần đơn vị tư vấn có nhiều năm kinh nghiệm để thực hiện. Vì vậy hãy liên hệ ngay Công ty môi trường Hợp Nhất qua Hotline 0938.857.768 để được tư vấn, hướng dẫn dịch vụ sớm nhất.

Để Lại Câu Hỏi

Bài viết khác
(11:23 30-11-2023)
Khi nhà máy bia của bạn hoạt động ở quy mô lớn nhưng lại chưa thiết kế hệ thống xử lý nước thải hoặc có nhưng ...
(09:45 29-11-2023)
Có nhiều cách nuôi cấy vi sinh khác nhau, mỗi đơn vị vận hành sẽ linh hoạt áp dụng để phù hợp nhất với mỗi loại ...
(09:46 27-11-2023)
Bùn vi sinh nổi tại bể lắng là một trong những sự cố thường gặp trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước ...
(10:16 24-11-2023)
Tảo nở hoa là hiện tượng tăng đột biến số lượng tảo trong hệ thống thủy sinh với số lượng tế bào vượt mức ...
(08:48 15-11-2023)
Hợp Nhất - Công ty môi trường chuyên cung cấp các loại hóa chất, vi sinh xử lý nước thải: NaoH, Polyme, PAC, Phèn nhôm, ...
(08:32 14-11-2023)
Chậm nộp báo cáo công tác bảo vệ môi trường bị xử phạt như thế nào là câu hỏi được nhiều người quan tâm trong ...
TÌM KIẾM
Yêu cầu tư vấn
Về đầu trang
Hotline 0938.857.768