Hotline 1: 0938.857.768

Hotline 2: 0938.089.368

Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Quy định mới khi lập báo cáo công tác BVMT


1259 Lượt xem - Update nội dung: 16-02-2022 09:31

Đã kiểm duyệt nội dung

Việc lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường được doanh nghiệp thực hiện định kỳ hằng năm với nhiều quy định khác nhau trong Luật BVMT 2020. Loại hồ sơ môi trường này có những điểm mới nào? Vậy báo cáo công tác BVMT theo quy định mới triển khai theo những nội dung nào?

Quy định thời hạn nộp báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 118 của Luật Bảo vệ môi trường 2020 thì thời hạn xác nhận báo cáo công tác BVMT theo từng cơ quan có quy định:

 • UBND cấp huyện báo cáo đến UBND cấp tỉnh trước ngày 31/01
 • Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế báo cáo đến UBND cấp tỉnh trước ngày 31/01
 • UBND cấp tỉnh báo cáo đến Bộ TNMT trước ngày 15/02
 • Bộ, cơ quan ngang bộ gửi báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ đến Bộ TNMT trước ngày 15/02
 • Bộ TNMT xây dựng báo cáo công tác BVMT trên phạm vi cả nước trình Chính phủ để báo cáo đến Quốc hội tại kỳ họp đầu tiên của năm.

Xác định nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Căn cứ theo khoản 2 Điều 118 của Luật Bảo vệ môi trường 2020 thì báo cáo công tác BVMT có nội dung:

 • Cung cấp hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường đất, nước, không khí, di sản thiên nhiên và đa dạng sinh học
 • Xác định bối cảnh kinh tế - xã hội, các tác động đến môi trường
 • Xây dựng kết quả hoạt động bảo vệ môi trường như kiểm soát ô nhiễm, quản lý CTR, CTNH, quản lý chất lượng môi trường đất, nước, không khí; xử lý ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường; phòng ngừa, ứng phó với sự cố môi trường, tăng cường bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên, đa dạng sinh học.
 • Xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường
 • Cần xác định các chính sách, pháp luật, giải quyết thủ tục hành chính, giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo môi trường
 • Xác định điều kiện và nguồn lực về bảo vệ môi trường
 • Kết quả thực hiện chỉ tiêu thống kê môi trường
 • Xác định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp bảo vệ môi trường trong thời gian tới

Quy định mới khi lập báo cáo công tác BVMT

Báo cáo công tác BVMT cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

Căn cứ theo Điều 119 của Luật BVMT thì báo cáo công tác BVMT cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có quy định:

 • Chủ đầu tư lập và gửi báo cáo đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định
 • Báo cáo công tác BVMT chia thành báo cáo công tác định kỳ hằng năm (tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12) và báo cáo công tác BVMT đột xuất theo yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Nội dung chính của báo cáo:

+ Kết quả hoạt động của công trình, biện pháp BVMT đối với chất thải

+ Xác định kết quả khắc phục yêu cầu bảo vệ môi trường từ cơ quan thanh tra, kiểm tra và cơ quan nhà nước có thẩm quyền

+ Kết quả quan trắc và giám sát môi trường định kỳ, quan trắc tự động, liên tục

+ Thực hiện các công tác quản lý chất thải rắn, quản lý chất thải nguy hại

+ Thực hiện các công tác quản lý nhập khẩu phế liệu

+ Hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (nếu có)

+ Tổng hợp kết quả, hoạt động, biện pháp BVMT

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm nhiều nội dung khác liên quan đến báo cáo công tác bảo vệ môi trường thì hãy tìm hiểu thêm những bài viết liên quan tại Website. Hoặc nếu doanh nghiệp muốn tư vấn trực tiếp, rõ ràng thì hãy liên hệ ngay với Công ty môi trường Hợp Nhất qua Hotline 0938.857.768 để được hỗ trợ thông tin dịch vụ miễn phí.

Để Lại Câu Hỏi

Bài viết khác
(08:25 09-09-2023)
Giấy phép môi trường là hồ sơ thủ tục pháp lý quan trọng của doanh nghiệp chính thức được triển khai cùng với quy ...
(09:07 10-08-2023)
Cần đến đơn vị lập giấy phép môi trường trọn gói cho doanh nghiệp để được tư vấn thông tin nhanh chóng, kịp ...
(16:42 14-06-2023)
Dịch vụ tư vấn lập ĐTM dự án, viết báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án cho doanh nghiệp hoạt động ở ...
(15:16 22-05-2023)
Dịch vụ sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải uy tín chuyên nghiệp bao gồm kiểm tra và thay thế ...
(15:03 18-05-2023)
Việc thi công hệ thống xử lý nước thải là hoạt động quan trọng mà doanh nghiệp phải triển khai trước khi dự án ...
(14:53 18-05-2023)
Đăng ký môi trường là thủ tục hồ sơ môi trường quan trọng của các dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, ...
TÌM KIẾM
Yêu cầu tư vấn
Về đầu trang
Hotline 0938.857.768