Hotline 1: 0938.857.768

Hotline 2: 0938.089.368

Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Quy định mới về quan trắc định kỳ môi trường


1726 Lượt xem - Update nội dung: 21-10-2020 09:14

Đã kiểm duyệt nội dung

Một cơ sở sản xuất nhựa vừa nhận được thông báo từ cơ quan nhà nước về việc yêu cầu bắt buộc họ phải lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ. Nhưng từ trước đến nay cơ sở vẫn chưa thực hiện hoạt động quan trắc môi trường nên họ vẫn không biết nên áp dụng quy định nào.

Và làm thế nào để xác định các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc trường hợp phải quan trắc môi trường định kỳ theo quy định của pháp luật mới hiện hành như thế nào? Và làm thế nào để xây dựng kế hoạch quan trắc và vai trò của cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền?

Để trả lời câu hỏi này, Công ty môi trường Hợp Nhất căn cứ theo quy định của Nhà nước như Nghị định 40/2019/NĐ-CP và Nghị định 38/2015/NĐ-CP. Quy định mới quan trắc môi trường định kỳ cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và khu công nghiệp bao gồm:

Đối tượng phải thực hiện quan trắc môi trường định kỳ

 • Đối tượng quan trắc môi trường nước thải.
 • Đối tượng quan trắc môi trường khí thải.
 • Đối tượng quan trắc môi trường bùn thải, chất thải rắn chứa thành phần nguy hại để quản lý theo quy định của pháp luật hiện hành.
 • Đối với trường hợp gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cũng phải thực hiện hoạt động quan trắc. Dựa vào thành phần môi trường, tần suất và thông số quan trắc được xác định xử phạt vi phạm hành chính và quyết định cơ quan có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đtm hoặc xác nhận kế hoạch BVMT.

Xây dựng kế hoạch quan trắc môi trường

Theo như quy định mới của nhà nước hiện hành, các đối tượng trên bắt buộc phải xây dựng kế hoạch quan trắc môi trường định kỳ gửi lên Sở TNMT trước ngày 31/12 năm trước đó.

Quy định mới về quan trắc định kỳ môi trường

Trong đó, trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt báo cáo đtm của Bộ, cơ quan ngang bộ thì gửi lên Bộ TNMT với các nội dung cơ bản sau:

 • Chương trình quan trắc môi trường có quy định trong đtm, xác nhận kế hoạch BVMT hoặc hồ sơ tương đương thì phải điều chỉnh phù hợp với tình hình hoạt động các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
 • Phải có giấy xác nhận đủ điều kiện BVMT nhập khẩu phế liệu sản xuất.
 • Phải có giấy phép xử lý chất thải nguy hại hoặc các điều chỉnh có liên quan.
 • Các loại chất thải phát sinh theo nguồn, điểm xả thải, thành phần môi trường phải quan trắc, tần suất và thông số khác.

Các tổ chức thực hiện dịch vụ quan trắc môi trường có trách nhiệm nào?

Đối với trách nhiệm của Sở TNMT

 • Theo dõi và giám sát quan trắc môi trường định kỳ hoặc tổ chức kiểm tra đột xuất.
 • Trong trường hợp cần thiết, Sở TNMT có thể kiểm tra chéo mẫu chất thải do tổ chức quan trắc thực hiện. Kinh phí quan trắc do nhà nước chi trả và trường hợp mẫu chất thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.
 • Về công tác đánh giá kết quả quan trắc môi trường: khi kết quả quan trắc vượt quá quy chuẩn kỹ thuật môi trường thì có văn bản nhắc nhở và yêu cầu các đơn vị kiểm tra lại quy trình vận hành, công trình BVMT trước khi xả thải. Nhưng kết quả quan trắc tiếp tục vượt quá quy chuẩn kỹ thuật thì bị xử phạt theo quy định pháp luật.

Đối với tổ chức, cá nhận được quan trắc môi trường định kỳ

 • Tiến hành thiết kế chương trình quan trắc môi trường nước thải, khí thải và chịu trách nhiệm về mức độ chính xác trong kế hoạch này.
 • Tìm kiếm đơn vị có đủ năng lực thực hiện hoạt động quan trắc môi trường định kỳ.
 • Sử dụng trực tiếp kết quả quan trắc nước thải công khai để kê khai và nộp phí BVMT.
 • Căn cứ vào kết quả quan trắc môi trường định kỳ để lập báo cáo công tác BVMT hằng năm.

Để biết thêm chi tiết về các loại hồ sơ môi trường, bạn đọc và Quý khách hàng có thể liên hệ tới Hợp Nhất để được giải đáp!

Để Lại Câu Hỏi

Bài viết khác
(11:23 30-11-2023)
Khi nhà máy bia của bạn hoạt động ở quy mô lớn nhưng lại chưa thiết kế hệ thống xử lý nước thải hoặc có nhưng ...
(09:45 29-11-2023)
Có nhiều cách nuôi cấy vi sinh khác nhau, mỗi đơn vị vận hành sẽ linh hoạt áp dụng để phù hợp nhất với mỗi loại ...
(09:46 27-11-2023)
Bùn vi sinh nổi tại bể lắng là một trong những sự cố thường gặp trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước ...
(10:16 24-11-2023)
Tảo nở hoa là hiện tượng tăng đột biến số lượng tảo trong hệ thống thủy sinh với số lượng tế bào vượt mức ...
(08:48 15-11-2023)
Hợp Nhất - Công ty môi trường chuyên cung cấp các loại hóa chất, vi sinh xử lý nước thải: NaoH, Polyme, PAC, Phèn nhôm, ...
(08:32 14-11-2023)
Chậm nộp báo cáo công tác bảo vệ môi trường bị xử phạt như thế nào là câu hỏi được nhiều người quan tâm trong ...
TÌM KIẾM
Yêu cầu tư vấn
Về đầu trang
Hotline 0938.857.768