Hotline 1: 0938.857.768

Hotline 2: 0938.089.368

Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Quy Định Về Việc Cấp Lại Giấy Phép Môi Trường


72 Lượt xem - Update nội dung: 04-07-2024 14:50

Đã kiểm duyệt nội dung

Sau khi đã được cấp giấy phép môi trường, nếu dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tăng quy mô sản xuất, thay đổi công nghệ sản xuất hoặc tăng lượng chất thải ra môi trường thì cần phải lập hồ sơ xin cấp lại giấy phép môi trường. Cùng môi trường Hợp Nhất tìm hiểu chi tiết hơn về quy định này qua nội dung dưới đây.

Quy Định Về Việc Cấp Lại Giấy Phép Môi Trường

1. Quy định về trường hợp cấp lại giấy phép môi trường

Quy định về việc cấp lại giấy phép môi trường được quy định tại Điều 44 Luật BVMT 2020 và Điều 30 Nghị định 08/2022/NĐ-CP. Cụ thể:

Khoản 3, Điều 44, Luật BVMT 2020 quy định về trường hợp cấp lại giấy phép môi trường như sau:

- Giấy phép hết hạn;

- Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có một trong các thay đổi về tăng quy mô, công nghệ sản xuất hoặc thay đổi khác làm tăng tác động xấu đến môi trường so với giấy phép môi trường đã được cấp, trừ trường hợp dự án đầu tư thay đổi thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường.

2. Thời điểm nộp hồ sơ xin cấp lại giấy phép môi trường

Khoản 4, Điều 30, Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định về việc cấp lại giấy phép môi trường như sau:

a) Đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 44 Luật Bảo vệ môi trường gửi hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép môi trường trước khi hết hạn 06 tháng;

b) Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp tăng quy mô, công suất, thay đổi công nghệ sản xuất, trừ trường hợp dự án đầu tư thay đổi thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường, gửi hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép môi trường trước khi thực hiện việc tăng, thay đổi và chỉ được triển khai thực hiện sau khi được cấp giấy phép môi trường;

c) Khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có bổ sung ngành, nghề thu hút đầu tư, gửi hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép môi trường trước khi thực hiện thu hút đầu tư các ngành, nghề đó (trừ trường hợp ngành, nghề hoặc dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đó khi đi vào vận hành không phát sinh nước thải công nghiệp phải xử lý để bảo đảm đạt điều kiện tiếp nhận nước thải của hệ thống xử lý nước thải tập trung);

d) Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có thay đổi tăng số lượng nguồn phát sinh nước thải, bụi, khí thải làm phát sinh các thông số ô nhiễm vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất thải; phát sinh thêm thông số ô nhiễm mới vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất thải; tăng lưu lượng nước thải, bụi, khí thải làm gia tăng hàm lượng các thông số ô nhiễm vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất thải; tăng mức độ ô nhiễm tiếng ồn, độ rung; thay đổi nguồn tiếp nhận nước thải và phương thức xả thải vào nguồn nước có yêu cầu bảo vệ nghiêm ngặt hơn, gửi hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép môi trường trước khi thực hiện việc thay đổi và chỉ được triển khai thực hiện sau khi được cấp giấy phép môi trường.

3. Quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp lại GPMT

Việc cấp lại GPMT được quy định tại Khoản 5, Điều 30, Nghị định 08/2022/NĐ-CP như sau: Chủ đầu tư dự án gửi văn bản đề nghị cấp lại GPMT và báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp GPMT được thực hiện tại điều 29 Nghị định này.

Theo đó, Khoản 1, Điều 29, Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy phép môi trường quy định như sau:

3.1. Thành phần hồ sơ

- Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép môi trường của dự án đầu tư, cơ sở (mẫu quy định tại Phụ lục XIII ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP)

- Báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường của dự án đầu tư, cơ sở:

+ Trường hợp dự án đầu tư nhóm III: mẫu quy định tại Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP;

+ Trường hợp cơ sở đang hoạt động có tiêu chí về môi trường tương đương với dự án nhóm III: mẫu quy định tại Phụ lục XII ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP;- Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương với báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, xây dựng (đối với dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường).

3.2. Quy trình thực hiện

- Lập hồ sơ theo mẫu;

- Nộp hồ sơ đến cơ quan chức năng;

- Cơ quan chức năng công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp GPMT (trừ dự án thuộc bí mật quốc gia);

- Kiểm tra thực tế và tổ chức hội đồng thẩm định;

- Chỉnh sửa hồ sơ theo ý kiến của hội đồng thẩm định;

- Hoàn thiện hồ sơ và ra giấy phép.

4. Thời gian xử lý việc cấp lại GPMT

Theo quy định tại điểm a, Khoản 5, Điều 30, Nghị định 08/2022/NĐ-CP:

  • Không quá 30 ngày đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an (kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ).
  • Không quá 20 ngày đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND cấp Tỉnh và UBND cấp Huyện (kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ).

Trên đây là một số thông tin về quy định cấp lại giấy phép môi trường, nếu bạn vẫn chưa thể nắm hết thông tin và có thắc mắc cần giải đáp về cấp lại giấy phép môi trường, bạn có thể liên hệ Công ty Môi trường Hợp Nhất qua Hotline: 0938.857.768 để được các chuyên viên tư vấn hỗ trợ nhanh chóng.

Công ty tư vấn môi trường uy tín năm 2024

Để Lại Câu Hỏi

Bài viết khác
(14:58 19-07-2024)
Bản chất của Clo là chất khí, vì vậy khi chúng ta đun sôi nước, sau một thời gian ngắn Clo cũng bay hơi theo.
(11:53 18-07-2024)
Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học là phương pháp dựa trên cơ sở hoạt động của vi sinh vật để phân hủy ...
(10:15 17-07-2024)
Trong hệ thống xử lý nước thải, bể khử trùng là công trình được đặt ở cuối hệ thống trước khi đưa nước sau ...
(08:49 16-07-2024)
Trong lĩnh vực xử lý nước, bể lọc chậm chính là bồn lọc áp lực – nơi nước có thể đi qua các lớp vật liệu và ...
(16:11 15-07-2024)
Cấu tạo và chức năng của hệ thống xử lý nước cấp nhà hàng công suất lớn cũng không có quá nhiều điểm khác ...
(10:06 12-07-2024)
Đặc điểm chung của các làng nghề tái chế kim loại ở nước ta là chỉ tập trung vào việc sản xuất mà chưa thật ...
TÌM KIẾM
Yêu cầu tư vấn
QUÉT MÃ ZALO OA
QR Code Zalo OA Môi trường Hợp Nhất
Về đầu trang
Hotline 0938.857.768