Hotline 1: 0938.857.768

Hotline 2: 0938.089.368

Quy trình lập ĐMC theo quy định mới


1164 Lượt xem - Update nội dung: 12-01-2023 10:03

Báo cáo ĐMC (đánh giá môi trường chiến lược) giúp phân tích, dự báo tác động đến môi trường của các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển để đưa ra các giải pháp giảm thiểu tác động và tăng cường BVMT.

Thuộc một trong những hồ sơ môi trường doanh nghiệp, ĐMC có quy định trong Luật BVMT 2020, Nghị định 40/2019/NĐ-CP và áp dụng mẫu ban hành theo Thông tư 25/2019/TT-BTNMT.

Dịch vụ lập ĐMC theo luật hiện hành

1. Lập ĐMC theo Luật BVMT 2020

1.1. Đối tượng thực hiện ĐMC

 • Quy hoạch tổng thể, không gian biển, sử dụng đất, ngành, đô thị, nông thôn quốc gia; quy hoạch vùng, tỉnh và đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.
 • Điều chỉnh quy hoạch của các đối tượng trên mà thay đổi mục điêu của quy hoạch.
 • Danh mục đối tượng thực hiện quy định trong Phụ lục I của Nghị định này.
 • Cơ quan thẩm định gồm Bộ TNMT, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức thẩm định với dự án thuộc bí mật quốc phòng, an ninh.

1.2. Nội dung chính của báo cáo ĐMC

 • Tổng quan về quy hoạch.
 • Phương pháp thực hiện.
 • Xác định yếu tố và môi trường chịu tác động.
 • Phân tích, đánh giá sự phù hợp với quan điểm, mục tiêu của Đảng, Nhà nước và chiến lược, quy hoạch BVMT.
 • Cần phân tích, dự báo xu hướng tích cực/tiêu cực.
 • Phân tích, dự báo xu hướng tác động đến biến đổi khí hậu, ảnh hưởng đến cảnh quan thiên nhiên, đa dạng sinh học.
 • Tổ chức tham vấn trong suốt quá trình thực hiện.
 • Giải pháp duy trì xu hướng tích cực, hạn chế, giảm thiểu xu hướng tiêu cực, biến đổi khí hậu.
 • Kiến nghị biện pháp xử lý.

1.3. Nội dung thẩm định báo cáo ĐMC

 • Cơ sở pháp lý sử dụng lập quy hoạch và thực hiện đánh giá môi trường chiến lược.
 • Phương pháp sử dụng để lập ĐMC.
 • Quan điểm, mục tiêu, chủ trương, giải pháp về BVMT liên quan đến quy hoạch.
 • Những vấn đề môi trường chính được dự báo, nhận dạng khi triển khai.
 • Trong quá trình thực hiện cần đánh giá, dự báo xu hướng tích cực/tiêu cực chính phát sinh từ dự án.
 • Giải pháp đề xuất duy trì xu hướng tích cực, phòng ngừa, giảm thiểu xu hướng tiêu cực đến môi trường.
 • Những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của quy hoạch đề xuất, bổ sung, điều chỉnh.

1.4. Thời hạn thẩm định ĐMC

 • Báo cáo ĐMC được thẩm định trong thời hạn 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 • Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày họp hội đồng thẩm định báo cáo ĐMC, cơ quan thẩm định gửi văn bản thông báo kết quả thẩm định tới cơ quan lập quy hoạch.

2. Lập ĐMC theo Nghị định 40

2.2. Đối tượng thực hiện

 • Chiến lược gồm khai thác – sử dụng tài nguyên quốc gia, phát triển ngành, lĩnh vực quy mô quốc gia tác động đến môi trường như ngành sản xuất điện ( thủy điện, nhiệt điện,…); dự án khai thác dầu khí; công nghiệp hóa chất; nhà máy sản xuất phân bón; dệt may; xi măng; thép; thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản…
 • Quy hoạch quốc gia, đô thị, nông thôn tác động đến môi trường như đường bộ, đường sắt, cảng biển, hàng không, sân bay, đường thủy, năng lượng, đô thị, tài nguyên nước, khai thác – chế biến – sử dụng khoáng sản, vật liệu xây dựng, quặng phóng xạ; quy hoạch tính chất kỹ thuật liên quan đến lưu vực sông liên tỉnh, khai thác – sử dụng nguồn nước quốc gia, thủy lợi,…

2.3. Trách nhiệm của cơ quan thẩm định

 • Khảo sát khu vực thực hiện dự án.
 • Chủ đầu tư nên kiểm chứng, đánh giá thông tin, dữ liệu, kết quả phân tích, đánh giá, dự báo trong báo cáo.
 • Lấy ý kiến tổ chức chính trị - xã hội cùng các chuyên gia liên quan.
 • Tổ chức các cuộc họp chuyên ngành theo chuyên đề.
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận báo cáo ĐMC hoàn chỉnh thì cơ quan thẩm định phải có văn bản báo cáo kết quả gửi cơ quan quản lý.

Ngoài ĐCM, Công ty môi trường Hợp Nhất còn chuyên tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường với nhiều ngành nghề/lĩnh vực khác nhau.

Để hiểu rõ hơn về dịch vụ của chúng tôi, Quý KH liên hệ ngay Hotline 0938.857.768 để được tư vấn chi tiết hơn.

bấm theo dõi môi trường hợp nhất
Để Lại Câu Hỏi

Bài viết khác
(08:28 05-12-2022)
Hợp Nhất - Công ty chuyên các dịch vụ về tư vấn, lập báo cáo quan trắc môi trường theo định kỳ. Cam kết tư vấn, ...
(13:47 17-11-2022)
Khi xin cấp giấy phép môi trường thì bạn nên chú ý đến những căn cứ quy định, thủ tục hồ sơ và nội dung như ...
(17:06 03-11-2022)
Đăng ký môi trường là thủ tục hồ sơ môi trường quan trọng của các dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, ...
(12:00 25-10-2022)
Giấy phép môi trường là gì? Có các loại giấy phép môi trường nào? Tùy thuộc vào quy mô, công suất, mà doanh nghiệp ...
(10:16 17-10-2022)
Theo Luật mới có hiệu lực từ năm 2022 thì cơ sở, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục hồ sơ môi trường nào? ...
(08:22 30-09-2022)
Dịch vụ tư vấn lập ĐTM dự án, viết báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án cho doanh nghiệp hoạt động ở ...
Về đầu trang