Hotline 1: 0938.857.768

Hotline 2: 0938.089.368

Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Tác Động Của Các Chính Sách Về Đánh Giá Tác Động Môi Trường (ĐTM)


291 Lượt xem - Update nội dung: 08-12-2023 13:29

Đã kiểm duyệt nội dung

Luật Bảo vệ môi trường 2020 sửa đổi, bổ sung các quy định về ĐTM theo hướng:

 • Bổ sung các yếu tố về xã hội trong báo cáo ĐTM, bắt buộc phải có sự tham vấn,công khai thông tin và giám sát thực hiện;
 • Quy định cụ thể về trình tự thực hiện các thủ tục về môi trường (trong đó có ĐTM) đối với từng loại dự án đầu tư cụ thể tương ứng với trình tự triển khai dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng;
 • Quy định lại vai trò của ĐTM là công cụ dự báo và chỉ có ý nghĩa trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án;
 • Quy định về năng lực đơnvị tư vấn lập báo cáo ĐTM;
 • Quy định quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM là căn cứ để cấp có thẩm quyền thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục đầu dư, xây dựng, cấp phép hoạt động của dự án.

Vậy, Tác động của các chính sách về đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đến các khía cạnh của đời sống và xã hội như thế nào? Ngay dưới đây là phân tích để bạn đọc có cái nhìn tổng quan hơn.

Tác động của các chính sách về đánh giá tác động môi trường

1. Tác động kinh tế, xã hội

Việc sửa đổi, bổ sung các quy định pháp lý về ĐTM và đánh giá tác động xã hội theo định hướng nêu trên sẽ có những tác động kinh tế, xã hội như sau:

1.1. Tác động tiêu cực

- Đối với Nhà nước:

 • Phát sinh chi phí xây dựng, sửa đổi, bổ sung văn bản theo nội dung chính sách của phương án này, đồng thời ban hành mới hoặc sửa đổi quy định về xử lý vi phạm. Ước tính chi phí xây dựng luật tối đa là 600 triệu đồng, xây dựng nghị định về xử phạt và nghị định hướng dẫn thi hành là 120 triệu đồng (60 triệu đồng x 2 văn bản) và thông tư hướng dẫn 30 triệu đồng. Chi phí tối đa cho xây dựng văn bản là 750 triệu đồng.
 • Phát sinh chi phí về tập huấn cho cán bộ tiếp cận, cập nhật với văn bản mới. Đồng thời, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển đổi vai trò của ĐTM cho phù hợp quy định mới. Đầu tư thêm thời gian, nhân lực để thẩm định  nội dung báo cáo ĐTM liên quan đến các yếu tố xã hội. Hiện nay, nhân lực tham gia công tác thẩm định báo cáo ĐTM ước tính khoảng 395 người (20 cán bộ Bộ TNMT, 60 cán bộ ở các bộ, ngành, 315 cán bộ cấp địa phương). Ước tính chi phí cập nhật thông tin, tập huấn, tiếp cận văn bản mới khoảng 3 ngày làm việc/1 cán bộ. Như vậy, chi phí cho hoạt động này tính trên cả nước vào khoảng 412.380.000 đồng (43.500 đ/giờ làm việc x 8 giờ x 3 ngày x 395 người).
 • Uy tín của Nhà nước có thể suy giảm do việc không kiểm soát tốt các điều kiện năng lực của các đơn vị tư vấn lập ĐTM dẫn đến đưa vào danh mục các đơn vị không đủ năng lực được phép thực hiện tư vấn lập ĐTM.

- Đối với doanh nghiệp:

 • Gia tăng thêm chi phí cho chủ đầu tư trong giai đoạn đầu thực hiện dự án vì phải bổ sung thêm các đối tượng cần tham vấn cộng đồng và các yếu tố xã hội trong trong nội dung về ĐTM. Ước tính mỗi năm có khoảng 200 báo cáo ĐTM được thẩm định và phê duyệt, mỗi báo cáo ĐTM sẽ mở rộng thêm đối tượng tham vấn khoảng 30 người. Chi phí cho việc tổ chức tham vấn thêm vào khoảng 120 triệu (200 x 30 người x 20.000đồng/ người).
 • Đơn vị tư vấn lập ĐTM phải chứng minh đủ điều kiện về cơ sở vật chất, cán bộ chuyên môn và mất chi phí thực hiện hồ sơ để được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định.

- Đối với người dân và xã hội:

 • Người dân sẽ cần phải dành thời gian để tìm hiểu thông tin về dự án, góp ý đối với những tác động của dự án và các biện pháp BVMT mà chủ dự án đề xuất trong báo cáo ĐTM.

1.2. Tác động tích cực

- Đối với Nhà nước:

 • Tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan quản lý Nhà nước trong kiểm soát hoạt động của các tổ chức, cá nhân, tránh chồng chéo, giẫm chân lên nhau trong các lĩnh vực có tính chất tương đồng.
 • Quy định bổ sung nội dung này sẽ góp phần ngăn ngừa các xung đột môi trường, giảm thiểu các vụ khiếu kiện tranh chấp kéo dài ở các khu dân cư trong cộng đồng xã hội, từ đó, giúp ổn định trật tự an ninh và an toàn xã hội.
 • Việc kiểm soát năng lực của các đơn vị tư vấn lập báo cáo ĐTM giúp nâng cao chất lượng báo cáo ĐTM qua đó, tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về BVMT.

- Đối với doanh nghiệp:

 • Có cơ hội tiếp cận với các đơn vị tư vấn lập báo cáo ĐTM có chất lượng đã được Nhà nước kiểm duyệt năng lực thông qua cấp chứng chỉ hành nghề.
 • Việc bổ sung thêm các nội dung, đối tượng và yêu cầu của hoạt động tham vấn sẽ góp phần đánh giá đúng mức các vấn đề môi trường liên quan đến vị trí thực hiện dự án, tăng cường khả năng chấp nhận dự án và giảm thiểu những tranh chấp và chậm trễ trong việc triển khai thực hiện dự án. Mức độ chuẩn xác và đầy đủ của việc xác định các tác động môi trường tiềm tàng của dự án sẽ được hỗ trợ đáng kể trên cơ sở xem xét một cách thấu đáo và đầy đủ các ý kiến, quan điểm của các nhóm bị ảnh hưởng và những nhóm quan tâm đến dự án được thực hiện trong các bước thực hiện khác nhau của quá trình ĐTM.
 • Việc thay đổi các quy định về ĐTM và đánh giá tác động xã hội góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm BVMT của các doanh nghiệp; đồng thời, nâng cao hình ảnh, uy tín của các doanh nghiệp thực hiện nghiêm quy định về BVMT.
 • Việc đánh giá tác động xã hội góp phần tạo sự đồng thuận của người dân tại khu vực dự án, sẽ tránh cho doanh nghiệp những rủi ro khiếu nại, khiếu kiện và đền bù thiệt hại về môi trường do không tính hết các yếu tố xã hội đối với cộng đồng dân cư bị ảnh hưởng khi thực hiện ĐTM.
 •  Quy định lại vai trò của ĐTM không phải là căn cứ để thực hiện thanh, kiểm tra sẽ giúp doanh nghiệp giảm rủi ro về pháp lý trong quá trình thực hiện dự án do không thực hiện đúng nội dung ĐTM được phê duyệt. Đây là lỗi rất dễ mắc phải do ĐTM mang tính dự báo ở giai đoạn chuẩn bị dự án, khi dự án đi vào vận hành chính thức, chắc chắn sẽ có những yếu tố, hạng mục, nội dung cần phải điều chỉnh để bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh của cơ sở. Thực tiễn hoạt động thanh, kiểm tra doanh nghiệp cho thấy, khoảng 10% các cơ sở được thanh tra mắc lỗi “thực hiện không đúng một trong các nội dung báo cáo ĐTM và các yêu cầu trong quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM” với mức phạt từ 30 triệu đến 50 triệu đồng. Với khoảng 5.000 cơ sở được thanh tra mỗi năm, số cơ sở có nguy cơ bị phạt với lỗi trên là khoảng 500 cơ sở và mức phạt ước tính khoảng 20 tỷ đồng.

- Đối với người dân:

 • Nếu có sự đồng thuận khi thực hiện dự án thì ít có khả năng xảy ra xung đột, tranh chấp giữa chủ dự án và người dân tại khu vực dự án. Do vậy, tránh được những chi phí để theo đuổi các vụ khiếu kiện về môi trường.

2. Tác động giới

Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do các quy định về ĐTM là quy định chung, không phân biệt giới.

Tuy nhiên, với việc quy định xem xét các yếu tố xã hội trong ĐTM sẽ yêu cầu chủ dự án chú trọng hơn đến các nhóm cộng đồng dễ bị tổn thương bị ảnh hưởng bởi dự án.

Qua đó, bảo đảm sự công bằng trong tiếp cận các cơ hội để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống của các nhóm đối tượng này. 

3. Tác động về thủ tục hành chính

Việc sửa đổi, bổ sung các quy định về ĐTM và đánh giá tác động xã hội không làm phát sinh thủ tục hành chính mới.

Việc bổ sung quy định về tổ chức tư vấn lập báo cáo ĐTM phải đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, cán bộ chuyên môn và được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định của Chính phủ làm phát sinh thủ tục hành chính đối với việc cấp chứng chỉ hành nghề.

Quy định này được đưa ra để khắc phục tình trạng chất lượng của báo cáo ĐTM nhiều khi không đạt yêu cầu do được thực hiện bởi các tổ chức tư vấn không đủ năng lực.

Đây là quy định cần thiết nhằm giúp cho cơ quan quản lý Nhà nước kiểm soát được hoạt động ngành nghề chuyên môn của tổ chức tư vấn đúng theo quy định của luật pháp, đồng thời nâng cao chất lượng của báo cáo ĐTM.

(Chi tiết đánh giá tác động thủ tục hành chính được trình bày tại báo cáo đánh giá thủ tục hành chính)

4. Tác động đối với hệ thống pháp luật

Việc sửa đổi, bổ sung các quy định về ĐTM đảm bảo tính tương thích giữa Luật BVMT và các văn bản hướng dẫn và quy định chi tiết về Luật BVMT với Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư, Luật Xây dựng và một số lĩnh vực khác.

Khi sửa đổi các quy định về ĐTM, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến chế tài xử lý vi phạm (xử phạt vi phạm hành chính trong BVMT).

Vừa rồi là các thông tin về "Tác động của các chính sách về đánh giá tác động môi trường (ĐTM)", hy vọng rằng các thông tin mà Môi trường Hợp Nhất chia sẻ hữu ích với bạn.

Bộ phận Truyền thông & Marketing: Tổng hợp

Công ty tư vấn môi trường uy tín năm 2024

Để Lại Câu Hỏi

Bài viết khác
(09:11 21-05-2024)
Hấp phụ và hấp thụ là những cụm từ rất quen thuộc trong lĩnh vực xử lý khí thải và nước thải. Vì tên gọi khá ...
(09:24 20-05-2024)
So với việc xây dựng lần đầu, khi tiến hành cải tạo hệ thống xử lý nước thải, chắc chắn doanh nghiệp sẽ rút ...
(09:31 17-05-2024)
Tháp xử lý khí thải scrubber hay còn được gọi là tháp rửa khí scrubber là thiết bị có hình trụ tròn hoặc hình chữ ...
(09:47 16-05-2024)
Các loại tháp xử lý mùi thường có hình dạng bề ngoài giống nhau nhưng khác về cấu trúc bên trong, phổ biến nhất là ...
(11:20 15-05-2024)
Tháp hấp phụ than hoạt tính hay còn được gọi là tháp than hoạt tính là thiết bị dùng để xử lý mùi các loại khí ...
(16:00 14-05-2024)
Xử lý nước thải bằng phương pháp kỵ khí là quá trình xử lý nước thải trong điều kiện yếm khí (không có khí oxy).
TÌM KIẾM
Yêu cầu tư vấn
QUÉT MÃ ZALO OA
QR Code Zalo OA Môi trường Hợp Nhất
Về đầu trang
Hotline 0938.857.768