Hotline 1: 0938.857.768

Hotline 2: 0938.089.368

Thiết kế chương trình quan trắc chất lượng nước


1320 Lượt xem - Update nội dung: 10-12-2021 08:38

Khi quan trắc chất lượng nước các đơn vị phải đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định của Nhà nước với tiêu chuẩn, thông số, vị trí quan trắc cũng như quá trình đo đạc, lấy mẫu phân tích phải đảm bảo có độ chính xác và tin cậy cao.

Vậy đối với nguồn nước phải quan trắc theo những đối tượng nào? Cách thiết kế chương trình quan trắc tự động ra sao? Để hiểu rõ hơn về lĩnh vực này, hãy cùng Hợp Nhất tìm hiểu ngay bài viết dưới đây.

Các đối tượng cần quan trắc chất lượng nước

Quy định về   quan trắc chất lượng nước dựa theo quy định mới là căn cứ theo Thông tư 10/2021/TT-BTNMT bao gồm các trường hợp dưới đây:

Yêu cầu khi quan trắc nước dưới đất

 • Dựa theo phụ lục 2.3 của Thông tư thì các thông số quan trắc và phương pháp quan trắc theo quy định quy chuẩn kỹ thuật hoặc dựa theo quy định của chương trình quan trắc chất lượng môi trường.
 • Tùy thuộc vào mục tiêu, đặc điểm vị trí quan trắc mà lựa chọn thông số quan trắc gồm pH, TDS, chỉ số pecmanganat, Nh4+, NO3-, Fe, As với tần suất tối thiểu 3 tháng/đợt (4 đợt/năm).

Yêu cầu khi quan trắc chất lượng nước mặt

 • Dựa theo phụ lục 2.2 của Thông tư thì các thông số quan trắc và phương pháp quan trắc môi trường nước mặt theo quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước hoặc dựa theo chương trình quan trắc chất lượng môi trường có quy định sẵn.
 • Tùy thuộc vào mục tiêu, đặc điểm vị trí quan trắc mà lựa chọn thông số quan trắc gồm pH, TSS, DO, COD, BOD5, NH4+, tổng nito, tổng photpho, tổng coliform với tần suất tối thiểu 2 tháng/đợt (6 đợt/năm).

Yêu cầu khi quan trắc chất lượng nước biển

 • Dựa theo phụ lục 2.4 của Thông tư thì các thông số quan trắc và phương pháp quan trắc theo quy định quy chuẩn kỹ thuật hoặc dựa theo quy định của chương trình quan trắc chất lượng môi trường.
 • Thông số quan trắc gồm pH, DO, TSS, NH4+, PO43-, dầu mỡ với tần suất tối thiểu 2 tháng/đợt (6 đợt/năm) tùy thuộc vào mục tiêu, đặc điểm của vị trí quan trắc mà lựa chọn.

Thiết kế trạm quan trắc chất lượng nước

Yêu cầu khi quan trắc nước mưa

 • Dựa theo phụ lục 2.5 của Thông tư thì các thông số quan trắc và phương pháp quan trắc theo cầu của chương trình quan trắc chất lượng môi trường.
 • Quá trình quan trắc chủ yếu căn cứ vào mục tiêu và yêu cầu của cơ quan Nhà nước mà xác định thông số cần quan trắc.
 • Tần suất và thời gian quan trắc nước mưa theo trận, theo ngày và theo tuần.

Làm thế nào thiết kế trạm quan trắc chất lượng nước?

 • Xác định mục tiêu chính cần quan trắc: đánh giá hiện trạng nguồn nước, chỉ tiêu, diễn biến chất lượng nước theo thời gian – không gian và cảnh báo sớm tình trạng ô nhiễm.
 • Xác định thông số quan trắc: được Sở TNMT và trung tâm quan trắc địa phương quy định với 7 thông số cơ bản như lưu lượng đầu vào – đầu ra, giá trị pH, COD, nhiệt độ, TSS, amoni,… cùng nhiều thông số khác.
 • Xác định thiết bị, dụng cụ, phương tiện khi quan trắc môi trường nước tự động.
 • Xác định vị trí quan trắc: cần khảo sát rõ điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, số điểm cần quan trắc mang tính đại diện. Chẳng hạn vị trí quan trắc nước thải công nghiệp thường ngay sau HTXLNT và trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.
 • Xác định nguồn nhân lực trong thi công, lắp đặt trạm quan trắc tự động, liên tục.
 • Xác định kế hoạch triển khai giải pháp kiểm soát và quản lý chất lượng quan trắc môi trường.

Như vậy việc quan trắc chất lượng nguồn nước sẽ giúp doanh nghiệp và cơ quan nhà nước đánh giá chất lượng nước sông, nước thải, nước mưa, nước dưới đất,… làm cơ sở để lập các loại báo cáo môi trường định kỳ với kết quả chính xác nhất. Các hệ thống quan trắc nguồn nước tự động còn giúp cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đưa ra những cảnh báo về hiện trạng môi trường ô nhiễm để đưa ra biện pháp xử lý sự cố kịp thời.

Trên đây là những thông tin và yêu cầu của việc quan trắc nguồn nước, nếu như bạn cần Công ty môi trường Hợp Nhất tư vấn và hướng dẫn các hoạt động quan trắc và lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua Hotline 0938.857.768.

bấm theo dõi môi trường hợp nhất
Để Lại Câu Hỏi

Bài viết khác
(08:28 05-12-2022)
Hợp Nhất - Công ty chuyên các dịch vụ về tư vấn, lập báo cáo quan trắc môi trường theo định kỳ. Cam kết tư vấn, ...
(13:47 17-11-2022)
Khi xin cấp giấy phép môi trường thì bạn nên chú ý đến những căn cứ quy định, thủ tục hồ sơ và nội dung như ...
(17:06 03-11-2022)
Đăng ký môi trường là thủ tục hồ sơ môi trường quan trọng của các dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, ...
(12:00 25-10-2022)
Giấy phép môi trường là gì? Có các loại giấy phép môi trường nào? Tùy thuộc vào quy mô, công suất, mà doanh nghiệp ...
(10:16 17-10-2022)
Theo Luật mới có hiệu lực từ năm 2022 thì cơ sở, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục hồ sơ môi trường nào? ...
(08:22 30-09-2022)
Dịch vụ tư vấn lập ĐTM dự án, viết báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án cho doanh nghiệp hoạt động ở ...
Về đầu trang