Hotline 1: 0938.857.768

Hotline 2: 0938.089.368

Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Tích hợp giấy phép xả thải vào nguồn nước với GPMT


981 Lượt xem - Update nội dung: 11-09-2020 08:47

Đã kiểm duyệt nội dung

Trong cuộc cách mạng cải tổ các TTHC và thống nhất hệ thống quản lý, Dự thảo Luật BVMT sửa đổi thì Bộ TNMT có đề xuất tích hợp giấy phép xả thải vào nguồn nước, giấy phép xả thải vào công trình thủy lợi vào GPMT. Với những thay đổi này, Bộ TNMT tích hợp quy định của Luật BVMT 2014, Luật Tài nguyên nước 2012 và Luật Thủy lợi 2017. 

Quy định cấp phép giấy phép xả thải

Như vậy sau khi dự án được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và trước khi vận hành chính thức phải hoàn thành đầy đủ những TTHC về môi trường gồm giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT, giấy xác nhận đủ điều kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, giấy phép xử lý CTNH, sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại, giấy phép xả khí thải công nghiệp, giấy phép xả nước thải vào nguồn nước và công trình thủy lợi.

Tuy nhiên, quá trình theo dõi việc cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT, giấy phép xả thải vào nguồn nước và giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi lại gặp không ít vướng mắc và bất cập. Cụ thể, căn cứ vào thực tế thì các loại giấy phép trên chỉ được cấp dựa vào báo cáo ĐTM đã phê duyệt, các kết quả vận hành công trình và xác định quy chuẩn kỹ thuật về quản lý chất thải và chất lượng môi trường phù hợp.

Trong đó Luật thủy lợi có quy định giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi phải đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải, các yêu cầu về BVMT đối với hoạt động xả thải đã được cơ quan nhà nước phê duyệt.

Như vậy các loại giấy phép và giấy xác nhận này sẽ là căn cứ quan trọng để cơ quan nhà nước thanh, kiểm tra về việc chấp hành công tác BVMT của doanh nghiệp. Trong đó có phân cấp rõ những cơ quan quản lý nhà nước ở các cấp như Bộ TNMT, UBND cấp tỉnh/cấp huyện.

Tích hợp giấy phép xả thải vào nguồn nước với GPMT

Quy định về quản lý nước thải

Riêng về nội dung quản lý nước thải trong các giấy phép này cơ bản giống nhau gồm các yêu cầu về công trình xử lý, quy trình vận hành và quy chuẩn kỹ thuật trong xử lý môi trường tương ứng. Tuy nhiên, giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi đang phải chịu 2 thủ tục hành chính. Vì thế mà khá nhiều doanh nghiệp lúng túng trong quá trình thực hiện loại giấy phép này.

Hiện nay, giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi chịu sự quản lý của Bộ NN&PTNT mà không theo quy mô xả thải của doanh nghiệp. Nhiều trường hợp có quy mô xả thải không lớn thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện nhưng vẫn phải xin cấp giấy phép xả thải của Bộ NN&PTNT.

Khó khăn lớn nhất của giai đoạn này là khó thực hiện cơ chế 1 cửa liên thông về các TTHC có quy định trong Nghị định 61/2018/NĐ-CP. Trong khi đó, công trình thủy lợi chỉ là bộ phận nhỏ cấu thành mạng lưới tài nguyên nước và phải chịu chi phối 2 cơ quan quản lý. Điều này gây ra nhiều sự chồng chép, không phân định rõ trách nhiệm giữa các cơ quan với nhau.

Vì thế đây sẽ là cột mốc quan trọng về công tác quản lý BVMT, cải cách TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Dự thảo lần này bãi bỏ 2 thủ tục hành chính bị “thừa” là giấy phép xả thải vào nguồn nước và giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi.

Việc quy định tích hợp thành 1 loại GPMT như trên đã nêu rõ trách nhiệm và tham gia phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước về BVMT và cơ quan quản lý về công trình thủy lợi. Vì thế, cơ quan thủy lợi sẽ tham gia ngay giai đoạn thẩm định báo cáo đtm của dự án cho đến khi cấp giấy phép môi trường đầy đủ.

Công ty tư vấn môi trường uy tín năm 2024

Để Lại Câu Hỏi

Bài viết khác
(09:31 17-05-2024)
Tháp xử lý khí thải scrubber hay còn được gọi là tháp rửa khí scrubber là thiết bị có hình trụ tròn hoặc hình chữ ...
(09:47 16-05-2024)
Các loại tháp xử lý mùi thường có hình dạng bề ngoài giống nhau nhưng khác về cấu trúc bên trong, phổ biến nhất là ...
(11:20 15-05-2024)
Tháp hấp phụ than hoạt tính hay còn được gọi là tháp than hoạt tính là thiết bị dùng để xử lý mùi các loại khí ...
(16:00 14-05-2024)
Xử lý nước thải bằng phương pháp kỵ khí là quá trình xử lý nước thải trong điều kiện yếm khí (không có khí oxy).
(08:35 14-05-2024)
Nước cấp vào có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng của bia và hiệu quả kinh tế của sản phẩm và đó là lý do ...
(09:53 13-05-2024)
Đối với nước cấp dùng cho mục đích ăn uống, cần xử lý đạt quy chuẩn QCVN 01: 2009/BYT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc ...
TÌM KIẾM
Yêu cầu tư vấn
QUÉT MÃ ZALO OA
QR Code Zalo OA Môi trường Hợp Nhất
Về đầu trang
Hotline 0938.857.768