Hotline 1: 0938.857.768

Hotline 2: 0938.089.368

Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Tổng hợp các quy định mới về hồ sơ môi trường


1685 Lượt xem - Update nội dung: 12-05-2021 11:47

Đã kiểm duyệt nội dung

Các quy định về môi trường của Nhà nước không ngừng thay đổi, bổ sung và sửa đổi khiến nhiều doanh nghiệp gặp không ít khó khăn trong việc hoàn thiện thủ tục hồ sơ môi trường. Vậy làm thế nào để hồ sơ luôn đảm bảo tính pháp lý mà không vi phạm các quy định của pháp luật?

Với thắc mắc này, cùng Công ty môi trường Hợp Nhất điểm qua một số điểm mới cũng như tổng hợp và bổ sung nhiều thông quan trọng cho các loại HSMT quan trọng của doanh nghiệp.

Trước giai đoạn triển khai xây dựng, mở rộng, nâng công suất dự án đầu tư

Báo cáo đánh giá tác động môi trường

 • Thời gian triển khai lập hồ sơ báo cáo ĐTM trong giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư (Điều 18 và điều 19 của Luật BVMT 2014).
 • Đối tượng thực hiện: căn cứ theo Cột 3 thuộc Phụ lục II của Nghị định 40/2019/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật BVMT.
 • Đối với dự án mở rộng, nâng công suất thì thuộc đối tượng lập lại báo cáo ĐTM quy định chi tiết tại khoản 6 Điều 1 của Nghị định 40/2019/NĐ-CP.

Kế hoạch bảo vệ môi trường

 • Đối tượng thực hiện gồm các dự án đầu tư mới, mở rộng, nâng công suất quy định tại Cột 5 của Phụ lục II Nghị định 40/2019/NĐ-CP.

Báo cáo hoàn thành các công trình BVMT

 • Vận hành thử nghiệm áp dụng đối với dự án thuộc cột 4 của Phụ lục II Mục I Nghị định 40/2019/NĐ-CP trong điều kiện đã hoàn tất các công trình xử lý chất thải.
 • Trước khi kết thúc giai đoạn vận hành 30 ngày, doanh nghiệp phải lập báo cáo hoàn thành các công trình BVMT nộp lên cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM.
 • Thời gian vận hành thử nghiệm dao động từ 3 – 6 tháng.

Tổng hợp các quy định mới về hồ sơ môi trường

Sau khi dự án đi vào hoạt động

Báo cáo quan trắc môi trường

 • Được thực hiện theo nội dung, chương trình cam kết quan trắc/giám sát môi trường định kỳ nêu rõ trong hồ sơ môi trường ban đầu như báo cáo ĐTM, kế hoạch bảo vệ môi trường.
 • Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và có quy mô xả thải từ 1000 m3/ngày trở lên (quy định tại Nghị định 40/2019/NĐ-CP) phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục.

Báo cáo quan trắc môi trường lao động

 • Phải áp dụng theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định về an toàn, vệ sinh, huấn luyện, kiểm định kỹ thuật và hoạt động quan trắc môi trường lao động định kỳ.
 • Kiểm soát các yếu tố nguy hiểm áp dụng theo Nghị định 39/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động.

Giấy phép xả thải vào nguồn nước

Nghị định 201/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật tài nguyên nước thì đối tượng xin cấp giấy phép xả thải bao gồm các trường hợp dưới đây:

 • Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có quy mô xả thải vào nguồn tiếp nhận > 5m3/ngày đêm phải lập hồ sơ xả thải.
 • Các cơ sở nuôi trồng thủy sản có quy mô vượt quá 10.000 m3/ngày đêm.

Sổ chủ nguồn thải CTNH

 • Theo quy định của Thông tư 36/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải nguy hại thì các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh CTNH > 600 kg/năm phải lập sổ chủ nguồn thải.
 • Cấp lại sổ chủ khi thay đổi, bổ sung CTNH; thay đổi địa điểm; bổ sung thêm nguồn gốc phát sinh; thay đổi, bổ sung các công trình BVMT.

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Căn cứ theo Thông tư 25/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 40/2019/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật BVMT và quản lý đơn vị dịch vụ quan trắc môi trường, thì:

 • Doanh nghiệp phải lập Báo cáo công tác bảo vệ môi trường hằng năm, bao gồm: Báo cáo giám sát chất lượng môi trường, Báo cáo kết quả quan trắc tự động, Báo cáo quản lý chất thải nguy hại, Báo cáo quản lý chất thải sinh hoạt, CTR công nghiệp, báo cáo quản lý nhập khẩu phế liệu,…
 • Tần suất thực hiện 1 lần/năm (thời gian từ 01/01 đến ngày 31/12).

Xin giấy phép khai thác nước mặt/nước ngầm

 • Nghị định 201/2013/NĐ-CP quy định khai thác, sử dụng nước mặt/ngầm > 10 m3/ngày đêm phải làm thủ tục xin cấp giấy phép khai thác tài nguyên nước.
 • Quy định xử phạt từ 10 – 250 triệu đồng (cá nhân) và 500 triệu đồng (tổ chức) quy định tại điều 9 của Nghị định 36/2020/NĐ-CP khi không tuân thủ việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

Quý Doanh nghiệp cần tư vấn bất kỳ loại hồ sơ môi trường nào thì hãy liên hệ ngay vói Công ty môi trường Hợp Nhất qua Hotline 0938.857.768 để được tư vấn thêm nhiều thông tin chi tiết hơn.

Để Lại Câu Hỏi

Bài viết khác
(08:25 09-09-2023)
Giấy phép môi trường là hồ sơ thủ tục pháp lý quan trọng của doanh nghiệp chính thức được triển khai cùng với quy ...
(09:07 10-08-2023)
Cần đến đơn vị lập giấy phép môi trường trọn gói cho doanh nghiệp để được tư vấn thông tin nhanh chóng, kịp ...
(16:42 14-06-2023)
Dịch vụ tư vấn lập ĐTM dự án, viết báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án cho doanh nghiệp hoạt động ở ...
(15:16 22-05-2023)
Dịch vụ sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải uy tín chuyên nghiệp bao gồm kiểm tra và thay thế ...
(15:03 18-05-2023)
Việc thi công hệ thống xử lý nước thải là hoạt động quan trọng mà doanh nghiệp phải triển khai trước khi dự án ...
(14:53 18-05-2023)
Đăng ký môi trường là thủ tục hồ sơ môi trường quan trọng của các dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, ...
TÌM KIẾM
Yêu cầu tư vấn
Về đầu trang
Hotline 0938.857.768