Hotline 1: 0938.857.768

Hotline 2: 0938.089.368

Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Tổng quan về Đánh giá sơ bộ tác động môi trường


880 Lượt xem - Update nội dung: 28-07-2023 14:30

Đã kiểm duyệt nội dung

Đánh giá sơ bộ tác động môi trường là một trong những việc mà chủ đầu tư phải thực hiện trước khi tiến hành các hồ sơ thủ tục môi trường khác. Đây là một thủ tục mới có quy định trong luật bảo vệ môi trường mới nhất - luật bảo vệ môi trường năm 2020. Mời bạn cùng Môi trường Hợp Nhất tìm hiểu nội dung: "Tổng quan về Đánh giá sơ bộ tác động môi trường" qua bài viết dưới đây.

Tổng quan về Đánh giá sơ bộ tác động môi trường

1. Đánh giá sơ bộ tác động môi trường là gì?

"Đánh giá sơ bộ tác động môi trường là việc phân tích, đánh giá, lựa chọn phương án về quy mô, công nghệ sản xuất, công nghệ xử lý chất thải, địa điểm thực hiện dự án đầu tư và biện pháp giảm thiểu tác động môi trường."

2. Đối tượng phải thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường

Căn cứ: Điều 29 và Khoản 3 Điều 28 Luật bảo vệ môi trường năm 2020.

Theo quy định thì những dự án đầu tư nhóm 1 (được quy định chi tiết tại phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ) thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường.

3. Thời điểm thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường

Căn cứ: Khoản 2, Điều 29 Luật bảo vệ môi trường năm 2020.

Thời điểm đánh giá sơ bộ tác động môi trường được thực hiện trong giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng, đề xuất chủ trương đầu tư, đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc đối tượng phải đề nghị quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, xây dựng.

4. Nội dung của đánh giá sơ bộ tác động môi trường

Căn cứ: Khoản 3, Điều 29, Luật bảo vệ môi trường năm 2020.

- Đánh giá sự phù hợp của địa điểm thực hiện dự án đầu tư với Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia, Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và quy hoạch khác có liên quan;

- Nhận dạng, dự báo các tác động môi trường chính của dự án đầu tư đối với môi trường trên cơ sở quy mô, công nghệ sản xuất/phương án xây dựng, thi công, quản lý vận hành của dự án và địa điểm thực hiện dự án;

- Nhận diện yếu tố nhạy cảm về môi trường của khu vực thực hiện dự án đầu tư theo các phương án về địa điểm (nếu có);

- Phân tích, đánh giá, lựa chọn phương án về quy mô, công nghệ sản xuất/phương án xây dựng, thi công, quản lý vận hành của dự án, công nghệ xử lý chất thải, địa điểm thực hiện dự án đầu tư và biện pháp giảm thiểu tác động môi trường;

- Xác định các vấn đề môi trường chính và phạm vi tác động đến môi trường cần lưu ý trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường.

5. Thẩm định và thẩm quyền thẩm định

Căn cứ: Khoản 4, Điều 29 Luật bảo vệ môi trường năm 2020.

Không có quy định về việc thẩm định đánh giá sơ bộ tác động môi trường.

Nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét đồng thời với hồ sơ đề nghị quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư.

6. Tài liệu tham khảo

Để hoàn thành nội dung bài viết, ban biên tập môi trường Hợp Nhất có sử dụng hình ảnh và tài liệu, luật tham khảo từ một số nguồn:

  • Luật bảo vệ môi trường năm 2020;
  • Tổng hợp.

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo, trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường cần tra cứu, cập nhật hiệu lực pháp luật của từng điều luật và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!

Tra google cả tiếng chi bằng hỏi nhanh ý kiến chuyên gia. Gọi ngay Môi trường Hợp Nhất để được hỗ trợ.

Liên hệ để được báo giá

Nội dung mới trong luật bảo vệ môi trường năm 2020:

Công ty tư vấn môi trường uy tín năm 2024

Để Lại Câu Hỏi

Bài viết khác
(10:49 01-06-2024)
Cần đến đơn vị lập giấy phép môi trường trọn gói cho doanh nghiệp để được tư vấn thông tin nhanh chóng, kịp ...
(15:53 22-05-2024)
Hợp Nhất - Công ty chuyên các dịch vụ về tư vấn, lập báo cáo quan trắc môi trường theo định kỳ. Cam kết tư vấn, ...
(08:16 11-04-2024)
Giấy phép môi trường là hồ sơ thủ tục pháp lý quan trọng của doanh nghiệp chính thức được triển khai cùng với quy ...
(08:39 28-03-2024)
Việc thi công hệ thống xử lý nước thải là hoạt động quan trọng mà doanh nghiệp phải triển khai trước khi dự án ...
(08:36 28-03-2024)
Dịch vụ tư vấn lập ĐTM dự án, viết báo cáo đánh giá tác động môi trường cho doanh nghiệp hoạt động ở tất cả ...
(16:07 05-03-2024)
Đăng ký môi trường là việc doanh nghiệp có phát sinh chất thải chủ động đăng ký nội dung về việc phát thải và ...
TÌM KIẾM
Yêu cầu tư vấn
QUÉT MÃ ZALO OA
QR Code Zalo OA Môi trường Hợp Nhất
Về đầu trang
Hotline 0938.857.768