Hotline 1: 0938.857.768

Hotline 2: 0938.089.368

Viết báo cáo kết quả quan trắc môi trường


921 Lượt xem - Update nội dung: 30-12-2021 10:05

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường thực hiện theo quy định nào? Dữ liệu và báo cáo quan trắc bao gồm những loại nào? Thời hạn và cách hướng dẫn lập hồ sơ báo cáo quan trắc định kỳ cho doanh nghiệp phải thực hiện ra sao? Quá trình quan trắc môi trường định kỳ thực hiện trong giai đoạn dự án đang triển khai xây dựng hoặc đã đi vào vận hành chính thức nhằm theo dõi và quản lý khối lượng chất thải phát sinh.

Trong bài viết hôm nay sẽ tìm hiểu về những quy định của báo cáo quan trắc giúp doanh nghiệp hoàn thiện đầy đủ thủ tục, quy trình theo đúng quy định của pháp luật!

Báo cáo kết quả quan trắc theo Thông tư 10/2021/TT-BTNMT

Ngày 16/8/2021, Thông tư 10/2021/TT-BTNMT chính thức có hiệu lực với những quy định về kỹ thuật quan trắc, quản lý thông tin và dữ liệu qua trắc. Trong đó, Thông tư có nêu rõ những quy định liên quan đến báo cáo quan trắc chất lượng môi trường.

Các phương pháp quan trắc cần tuân thủ quy định và quy chuẩn hiện hành về môi trường, chương trình quan trắc với thông số chưa được quy định về kỹ thuật quan trắc thì phải áp dụng tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế.

  • Đối với hệ thống quan trắc tự động, liên tục cần đáp ứng yêu cầu tối thiểu như hệ thống kết nối với thiết bị đo, phân tích, bộ điều khiển, tín hiệu đầu ra thiết bị, lưu giữ dữ liệu liên tục ít nhất 60 ngày,… Hệ thống cần đảm bảo các thông tin hiển thị như thông số, kết quả, đơn vị đo, thời gian, trạng thái và trích xuất dữ liệu từ hệ thống nhận, truyền và quản lý dữ liệu.

Dữ liệu và chế độ báo cáo kết quả quan trắc môi trường

Đối với dữ liệu quan trắc

  • Dữ liệu quản trắc bao gồm kết quả quan trắc định kỳ hoặc tự động, liên tục theo chương trình quan trắc có sẵn.
  • Báo cáo quan trắc chất lượng môi trường bao gồm báo cáo thực hiện theo đợt hoặc theo năm (định kỳ) và báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường theo quý và theo năm (quan trắc tự động, liên tục).

Viết báo cáo kết quả quan trắc môi trường

Cách báo cáo dữ liệu kết quả quan trắc

  • Đối với Bộ TNMT thực hiện chương trình quan trắc chất lượng môi trường quốc gia và gửi tổng cục môi trường báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường theo năm với quan trắc định kỳ và quan trắc tự động, liên tục. Thời gian gửi báo cáo trước ngày 15/02 của năm tiếp theo.
  • Sở TNMT gửi báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường theo từng đợt hoặc thực hiện theo từng quý lưu giữ tại đơn vị.
  • Báo cáo kết quả quan trắc yêu cầu phải có chữ ký, đóng dấu của cơ quan và gửi 1 bản đến cơ quan tiếp nhận thông qua hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ điện tử hoặc gửi trực tiếp báo cáo theo từng quyển. Đối với việc đơn vị gửi trực tiếp bằng quyển báo cáo phải đính kèm theo tệp gửi qua thư điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận.

Quản lý số liệu kết quả báo cáo quan trắc môi trường

Căn cứ theo Điều 25 của Thông tư 10/2021/TT-BTNMT thì:

  • Số liệu quan trắc phải được kiểm tra (dựa vào hồ sơ mẫu, kết quả mẫu QC,…), xử lý thống kê (giá trị nhỏ nhất, lớn nhất, trung bình và giá trị vượt chuẩn) và đánh giá kết quả quan trắc (đối chiếu, so sánh với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật).
  • Các dữ liệu, tài liệu, hồ sơ liên quan đến hoạt động quan trắc hiện trường phải đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, hợp lệ, kịp thời và phải được lưu giữ, quản lý theo quy định.
  • Đối với hồ sơ gốc của quan trắc tại hiện trường và phân tích môi trường được lưu giữ và cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu.
  • Yêu cầu đối với dữ liệu quan trắc phải đầy đủ, thống nhất với hồ sơ quan trắc tại hiện tượng, phù hợp với thời gian, vị trí, thông số phù hợp phương pháp, thiết bị quan trắc để nhận kết quả đo chính xác.

Nếu như Quý Doanh nghiệp chưa nắm vững những quy định của Thông tư 10/2021/TT-BTNMT liên quan đến chế độ quan trắc, cách quản lý và thời gian nộp báo cáo kết quả quan trắc thì hãy liên hệ ngay Hotline 0938.857.768. Công ty dịch vụ môi trường Hợp Nhất sẽ giúp bạn thực hiện đo đạc phân tích, thiết kế chương trình quan trắc,… phù hợp với nhu cầu tại cơ sở cần quan trắc môi trường.

bấm theo dõi môi trường hợp nhất
Để Lại Câu Hỏi

Bài viết khác
(08:28 05-12-2022)
Hợp Nhất - Công ty chuyên các dịch vụ về tư vấn, lập báo cáo quan trắc môi trường theo định kỳ. Cam kết tư vấn, ...
(13:47 17-11-2022)
Khi xin cấp giấy phép môi trường thì bạn nên chú ý đến những căn cứ quy định, thủ tục hồ sơ và nội dung như ...
(17:06 03-11-2022)
Đăng ký môi trường là thủ tục hồ sơ môi trường quan trọng của các dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, ...
(12:00 25-10-2022)
Giấy phép môi trường là gì? Có các loại giấy phép môi trường nào? Tùy thuộc vào quy mô, công suất, mà doanh nghiệp ...
(10:16 17-10-2022)
Theo Luật mới có hiệu lực từ năm 2022 thì cơ sở, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục hồ sơ môi trường nào? ...
(08:22 30-09-2022)
Dịch vụ tư vấn lập ĐTM dự án, viết báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án cho doanh nghiệp hoạt động ở ...
Về đầu trang