Hotline 1: 0938.857.768

Hotline 2: 0938.089.368

Quy trình thực hiện thẩm định ĐTM


8217 Lượt xem - Update nội dung: 07-05-2020 11:06

Việc lập đtm và trình nộp lên hội đồng thẩm định mất thời gian khá lâu và trải qua nhiều bước đăng ký, chỉnh sửa, bổ sung. Trong đó, quy trình thẩm định ĐTM phải thông qua nhiều giai đoạn xử lý phức tạp bắt buộc chủ dự án phải am hiểu các vấn đề liên quan đến pháp luật.

Quy trình hoàn chỉnh thẩm định ĐTM

Các bước cơ bản để thực hiện quy trình thẩm định ĐTM như sau:

Bước 1: Chủ dự án hoặc đơn vị thực hiện nộp hồ sơ báo cáo ĐTM tại Bộ phận giao dịch một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Bước 2: Cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra số lượng và thành phần hồ sơ:

 • Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì tiến hành tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu biên nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ lên cơ quan có trách nhiệm pháp lý lớn hơn.
 • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, cơ quan tiếp nhận trả hồ sơ và hướng dẫn bổ sung thông tin còn thiếu. Nếu hồ sơ vẫn không hợp lệ, cơ quan chức năng phải thông báo bằng văn bản đến chủ dự án và nêu rõ lý do.

Quy trình thẩm định ĐTM

Bước 3: Sau khi hồ sơ hoàn chỉnh, Sở TNMT tham mưu UNBD tỉnh thành lập hội đồng thẩm định. Chủ dự án phải nộp phí thẩm định trước khi tổ chức thực hiện việc thẩm định báo cáo ĐTM. Quy trình thẩm định ĐTM gồm các hoạt động dưới đây:

 • Kiểm tra các thông tin, số liệu, hiện trạng môi trường liên quan đến dự án.
 • Lấy mẫu phân tích.
 • Tổ chức lấy ý kiến chuyên gia, xã hội, tổ chức xã hội, cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp từ dự án.
 • Tổ chức các cuộc họp đánh giá theo chuyên đề.

Bước 4: Chủ dự án thực hiện trách nhiệm đối với nội dung kết quả thẩm định ĐTM:

 • Trường hợp báo cáo ĐTM không được thông qua, chủ dự án phải lập lại báo cáo ĐTM gửi đến Sở TNMT.
 • Chỉnh sửa, bổ sung thông tin cho báo cáo ĐTM và gửi đến Sở TNMT để xem xét, trình UBND tỉnh phê duyệt (trong trường hợp báo cáo ĐTM được thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung theo quy định). Thời gian chỉnh sửa, bổ sung không tính vào thời hạn thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM.
 • Tiến hành gửi lại báo cáo ĐTM, căn cứ vào đó UBND tỉnh quyết định phê duyệt theo quy định trường hợp báo cáo được thông qua mà không cần chỉnh sửa, bổ sung.

Bước 5: Sau khi có kết quả thẩm định báo cáo ĐTM hoàn chỉnh, chủ dự án có trách nhiệm ký và đóng dấu vào từng trang của báo cáo. Đồng thời chủ dự án gửi báo cáo và văn bản giải trình về những chỉnh sửa, bổ sung nội dung báo cáo ĐTM theo yêu cầu trong thông báo của Sở TNMT.

Bước 6: Sở TNMT tiếp nhận hồ sơ môi trường để thẩm định ĐTM và sau đó trình nộp lên UBND tỉnh để phê duyệt.

Bước 7: UBND tỉnh xem xét và phê duyệt báo cáo ĐTM.

Quy trình thẩm định ĐTM

Thời điểm trình nộp hồ sơ ĐTM cần thẩm định trước các hồ sơ nào?

Để quy trình thẩm định ĐTM diễn ra thuận lợi, chủ dự án trong các lĩnh vực dưới đây cần tiến hành trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định báo cáo ĐTM trước các thời điểm:

 • Đối với dự án khai thác khoáng sản: trình trước khi cơ quan có thẩm quyền thẩm định để cấp, điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản.
 • Đối với dự án thăm dò, khai thác dầu khí: trình trước khi cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt kế hoạch thăm dò, kế hoạch phát triển mỏ.
 • Đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư xây dựng: trình trước khi cơ quan có thẩm quyền thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công hoàn chỉnh.
 • Đối với dự án không thuộc 3 trường hợp trên thì trình hồ sơ trước khi quyết định đầu tư dự án.

Hồ sơ đề nghị thẩm định ĐTM 

Hồ sơ đề nghị thẩm định

 • 01 văn bản đề nghị thẩm định báo cáo ĐTM theo mẫu.
 • 07 bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.
 • 01 bản báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo dự án đầu tư.

Hồ sơ trình phê duyệt sau khi được thẩm định

 • 01 văn bản đề nghị phê duyệt báo cáo ĐTM
 • Báo cáo đánh giá tác động môi trường đóng thành bản cứng

Trong trường hợp còn vướng mắc, Quý Khách hàng hãy liên hệ trực tiếp với công ty môi trường Hợp Nhất theo Hotline 0938 857 768. Đội ngũ chuyên viên của chúng tôi sẽ hỗ trợ miễn phí liên quan đến quy trình thẩm định ĐTM. Hoặc bạn muốn tìm hiểu các loại hồ sơ khác như giấy phép xả thải, báo cáo quan trắc môi trường, sổ chủ nguồn thải, chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí và báo giá kịp thời nhất!

bấm theo dõi môi trường hợp nhất
Để Lại Câu Hỏi

Bài viết khác
(08:28 05-12-2022)
Hợp Nhất - Công ty chuyên các dịch vụ về tư vấn, lập báo cáo quan trắc môi trường theo định kỳ. Cam kết tư vấn, ...
(13:47 17-11-2022)
Khi xin cấp giấy phép môi trường thì bạn nên chú ý đến những căn cứ quy định, thủ tục hồ sơ và nội dung như ...
(17:06 03-11-2022)
Đăng ký môi trường là thủ tục hồ sơ môi trường quan trọng của các dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, ...
(12:00 25-10-2022)
Giấy phép môi trường là gì? Có các loại giấy phép môi trường nào? Tùy thuộc vào quy mô, công suất, mà doanh nghiệp ...
(10:16 17-10-2022)
Theo Luật mới có hiệu lực từ năm 2022 thì cơ sở, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục hồ sơ môi trường nào? ...
(08:22 30-09-2022)
Dịch vụ tư vấn lập ĐTM dự án, viết báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án cho doanh nghiệp hoạt động ở ...
Về đầu trang